HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenConventionering

Hoe zich conventioneren?

Elke arts die niet te kennen geeft dat hij weigert toe te treden tot het akkoord wordt automatisch als volledig geconventioneerd beschouwd. 

Artsen die zich gedeeltelijk wensen te conventioneren, moeten aangeven op welke plaatsen en tijdstippen zij de tarieven niet zullen respecteren die in het akkoord geneesheren-ziekenfondsen zijn opgenomen. 

Meer informatie over de procedure vind je op de site van het Riziv.

Ga ook naar


Download