HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenConventionering

Info aan patiënten

Elke arts, geconventioneerd of niet, is verplicht is om zijn conventiestatuut op een duidelijke en verstaanbare manier kenbaar te maken. Ook de wet 'patiëntenrechten' vermeldt dat de patiënt recht heeft op informatie over de financiële gevolgen van medische handelingen. 

De informatie kan mondeling worden gegeven en via een affiche in de wachtkamer.

CM stelt je drie affiches ter beschikking die je kunt gebruiken om je patiënten te informeren over je conventiestatuut.

Ook via de applicatie 'Zoek een zorgverlener' kunnen patiënten je conventiestatuut opzoeken.

Ga ook naar


Download