HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenConventionering

Voorwaarden voor gedeeltelijke conventionering

Gedeeltelijk geconventioneerde artsen mogen enkel onder bepaalde voorwaarden en op specifieke plaatsen en tijdstippen afwijken van de verbintenistarieven. 

Huisartsen

Gedeeltelijk geconventioneerde artsen mogen maximaal driemaal per week (per blok van maximaal vier aaneengesloten uren) afwijken van de officiële tarieven en ereloonsupplementen aanrekenen voor raadplegingen, afspraken en verstrekkingen die in de spreekkamer worden georganiseerd.

Bijkomende voorwaarde:

  • de rest van de praktijk vertegenwoordigt minstens drie vierden van het totaal en wordt verricht tegen de vastgelegde honoraria uit het akkoord.

Geneesheer-specialisten

Gedeeltelijk geconventioneerde geneesheer-specialisten mogen maximaal viermaal per week (per blok van maximaal vier aaneengesloten uren) afwijken van de officiële tarieven en ereloonsupplementen aanrekenen. Dit mag uitsluitend voor verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen,…) aan ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait).

Bijkomende voorwaarden:

  • de helft van de verstrekkingen aan ambulante patiënten wordt verricht tegen de vastgelegde honoraria uit het akkoord en dit op uren die normaal schikken voor de patiënten;
  • op elke praktijkplaats worden gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de vastgelegde honoraria uit het akkoord.

Ga ook naar


Download