HomeProfessioneelZorgverlenersArtseneTools eAttest

Hoe eAttest attesteren?

Verzekerbaarheid raadplegen

De verzekerbaarheid van je patiënt raadplegen kan gemakkelijk via softwarepakketten die door het NIC erkend zijn

Bepaalde software vraagt zelfs automatisch of je de verzekerbaarheid wil opvragen als je het dossier van je patiënt opent. 

Tarieven opvragen via eTar

Na een consultatie van de verzekerbaarheid kun je de correcte tarieven opvragen via eTar (consultatie tarief). Dit is niet verplicht, maar zeker aan te raden. 

De meeste softwarepakketten die werden gehomologeerd door het NIC hebben eTar standaard geïntegreerd in hun pakket. eTar is tevens beschikbaar via het portaal van MyCareNet.

eAttest opmaken

Heb je de correcte tarieven, kun je op het einde van de consultatie een elektronisch attest opmaken in plaats van een papieren attest. Dit kan enkel via een softwarepakket, gehomologeerd door het NIC. Daarna betaalt de patiënt de consultatie. 

MyCareNet stuurt het attest automatisch naar het ziekenfonds van de patiënt. Na enkele seconden krijg je een ontvangstbewijs. Het ontvangstnummer wordt door je softwarepakket toegevoegd op de bewijsstukken die je moet overhandigen aan de patiënt. Hierop staan ook het betaalde remgeld en details van de aangerekende prestaties. 

Met dit ontvangstnummer kunnen patiënten hun ziekenfonds contacteren als ze vragen hebben over het attest of de terugbetaling. Dit nummer zal automatisch in je softwarepakket blijven en wordt de referentie van de consultatie. 

Is de procedure succesvol afgerond, schrijft CM de terugbetaling over op de rekening van de patiënt.

Tot slot en goed om te weten: je mag geen prestaties uit het verleden doorgeven via het eAttest. Ook bij huisbezoeken moet het eAttest verstuurd worden tijdens het huisbezoek zelf. 

Wanneer wordt mijn elektronisch attest niet aanvaard?

Voor het eAttest gelden dezelfde regels als in het papieren circuit. 

Foutief meegedeelde gegevens worden zoveel mogelijk meteen verworpen. Daarom zullen sommige getuigschriften in het circuit eAttest niet aanvaard worden, bv. als de patiënt ingeschreven is in een medisch huis of als de patiënt niet aangesloten is bij het vermelde ziekenfonds. In dat geval blijft het nodig om een papieren getuigschrift op te maken en mee te geven aan de patiënt. 

Wordt een eAttest toch onterecht aanvaard (bv. probleem met een accreditatie in een referentiebestand) zal CM op een later tijdstip contact met jou opnemen.

Heel wat problemen kun je voorkomen door vooraf de verzekerbaarheid te raadplegen

Ga ook naar