HomeProfessioneelZorgverlenersArtseneTools eAttest

Veelgestelde vragen

Kan ik ook het GMD factureren via het eAttest? 
Nee, dit kan niet. Om je GMD’s eenvoudig en sneller te verwerken, kan je de toepassing eGMD gebruiken.

Hoe kan ik het eAttest gebruiken bij een huisbezoek?
Als je een Wi-Fi- of 4G-verbinding hebt, kan je op een laptop of tablet het eAttest gebruiken tijdens een huisbezoek. Je moet wel een bewijsstuk aan de patiënt overhandigen. Gaat dit niet, kan je op papier attesteren tijdens het huisbezoek. De meeste softwarepakketten beschikken ook over een mobiele versie. Zo niet, neem contact op met je softwareleverancier. 

Welk document moet ik overhandigen aan mijn patiënt?
Voor het eAttest moet je de patiënt een bewijsstuk geven met daarop het ontvangstnummer dat je ontving van het ziekenfonds bij de verzending van het elektronische attest. Hiermee kan de patiënt zijn ziekenfonds contacteren met vragen over de terugbetaling of attestatie. Daarnaast bevat het bewijsstuk informatie over het betaalde remgeld en details van de aangerekende prestaties. Aangezien het eAttest elektronisch uitgewisseld wordt, is het verplicht om een bewijsstuk te bezorgen aan de patiënt. 

Hoe worden mijn patiënten geïnformeerd over het eAttest?
CM informeert haar leden via de gebruikelijke kanalen (ledenbladen, website, nieuwsbrieven). 

Wat doe ik als de eAttest-toepassing op 1 januari 2018 niet beschikbaar is voor mijn softwarepakket? 
Januari is een pilootmaand waarbij slechts een aantal artsen toegang krijgen tot de toepassing. Vanaf februari wordt dit uitgebreid naar alle huisartsen.Staat de toepassing na deze datum niet in je pakket, is het mogelijk dat dit niet gehomologeerd is voor het eAttest. Controleer op de lijsten van het NIC of dit inderdaad het geval is. Voor de integratie van het eAttest en alle technische vragen over je softwarepakket, kun je je softwareleverancier contacteren.

Zijn er premies voor het gebruik van het eAttest?
Ja, want het Riziv geeft financiële steun voor het gebruik van meerdere E-tools. Meer informatie over die geïntegreerde praktijkpremie vind je op de website van het Riziv.

Ga ook naar