HomeProfessioneelZorgverlenersArtseneTools eAttest

Verschil tussen het elektronische en papieren circuit

In het papieren circuit moet de patiënt het getuigschrift voor verstrekte hulp aan het ziekenfonds bezorgen.

In het elektronische circuit bezorg jij het attest van de patiënt rechtstreeks aan het ziekenfonds via je softwarepakket. 

In beide gevallen zorgt het ziekenfonds voor de betaling aan de patiënt. 

Ga ook naar