Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die omwille van hun ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg.

Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid en bedraagt in 2021:

  • 321,44 euro
  • 482,19 euro
  • 642,90 euro

Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

Ga ook naar