Voor de arts

  • Je aanvraag wordt rechtstreeks naar het bevoegde ziekenfonds gestuurd en je krijgt een ontvangstbewijs.
  • Er is een onmiddellijke foutendetectie, waardoor je meteen weet wat de volgende stap moet zijn.
  • De aanvraag wordt automatisch gecontroleerd en meestal kan onmiddellijk toestemming voor de terugbetaling van het geneesmiddel worden gegeven. Slechts in enkele gevallen zal de adviserend arts van het ziekenfonds een manuele controle moeten doen. 
  • Het elektronische systeem levert steeds de recentste versie. Je hoeft je dus niet af te vragen of je wel de juiste versie van het officiële formulier afdrukt.
  • Je kan rapporten of onderzoeksresultaten toevoegen aan je elektronische aanvraag. Enkel pdf's kunnen worden toegevoegd. De functionaliteit verschilt per softwarepakket.
  • De elektronische functionaliteiten zijn altijd consulteerbaar en op te volgen. Zo kun je snel inspelen op akkoorden die bijna gaan verlopen of extra informatie nodig hebben. Er is evenwel een therapeutische relatie met de patiënt nodig.

Voor de patiënt

  • Omdat het ziekenfonds rechtstreeks de elektronische aanvraag ontvangt, moet je patiënt er geen aanvraag meer indienen (onder meer geen geloop meer voor de patiënt en geen risico om het document te verliezen). 
  • Als een elektronisch akkoord wordt verleend op basis van geïnformatiseerde controles, krijgt de apotheker onmiddellijk toegang tot de gegevens om het geneesmiddel af te leveren.
  • De patiënt ontvangt, ter informatie, een bevestiging op papier van het akkoord. Dit document moet niet aan de apotheker worden voorgelegd indien deze de akkoorden Hoofdstuk IV elektronisch raadpleegt.

Ga ook naar