Vooraleer de behandeling in het buitenland start, moet de patiënt toestemming gekregen hebben van de adviserend arts van het ziekenfonds. 

De aanvraag hiertoe wordt gestuurd naar adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt. Ze omvat:

  • een schriftelijke aanvraag ondertekend door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger; 
  • een omstandig medisch verslag van een arts-specialist in de te behandelen aandoening. 

De medische vragenlijst is een leidraad om de aanvraag te motiveren. Ze voorkomt dat herhaaldelijk bijkomende informatie moet worden gevraagd. De vragenlijst vormt de basis voor de beslissing van het ziekenfonds, maar je kunt uiteraard andere documenten toevoegen. Het is immers uiterst belangrijk dat de adviserend geneesheer een volledig beeld krijgt van de aanvraag.

De patiënt moet de toestemming afwachten alvorens zich te laten behandelen. De aanvraagprocedure duurt maximaal 45 dagen, tenzij er bijkomende inlichtingen worden ingewonnen.

Aanvraagformulieren

Er is een specifiek formulier voor geplande zorg in het buitenland en revalidatie in het buitenland.