HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenGeplande zorg in het buitenland

Buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Geplande ziekenhuisopname

Voor een ziekenhuisopname met minstens een overnachting moet de adviserend arts van het ziekenfonds vooraf toestemming geven. Dit kan enkel indien de vereiste zorg kan worden verstrekt in gunstigere medische omstandigheden (in strikt medisch-technische zin) die de adviserend arts noodzakelijk acht.

Geplande ambulante zorg

Er is geen terugbetaling. De kosten vallen volledig ten laste van de patiënt.