HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenGeplande zorg in het buitenland

In Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland

In de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland kan je de zorgverlener meestal vrij kiezen.

Geplande ziekenhuisopname

Voor een ziekenhuisopname met minstens een overnachting moet de adviserend arts van het ziekenfonds vooraf toestemming geven. Dit kan omwille van twee redenen:

  • de noodzakelijke zorg is niet ‘tijdig’ beschikbaar in België, rekening houdend met de individuele medische situatie van de patiënt (wachtlijsten); 
  • de vereiste zorg kan worden verstrekt in gunstigere medische omstandigheden (in strikt medisch-technische zin) die de adviserend arts noodzakelijk acht.

Geplande ambulante zorg

In principe kan je toestemming vragen voor alle ambulante zorg. Als voorwaarde geldt dat de noodzakelijke zorg niet ‘tijdig’ beschikbaar is in België, rekening houdend met de individuele medische situatie van de patiënt (wachtlijsten). De ervaring leert dat aan deze voorwaarde slechts zelden voldaan is. 

  • Scanners, MRI, radiotherapie, pet-scan en cathlab
    Voorafgaande toestemming van de adviserend arts is steeds vereist. 
  • Andere ambulante zorg
    Er is geen voorafgaande toestemming nodig. De patiënt betaalt zelf de verstrekte zorg en dient de facturen en getuigschriften voor verstrekte hulp in bij het ziekenfonds. De terugbetaling gebeurt overeenkomstig de Belgische tarieven en regelgeving. 

Goed om te weten

Argumenten van sociale aard, comfort of de mate waarin bepaalde zorg wordt terugbetaald, spelen geen rol bij de beoordeling door de adviserend arts.