Aanvraag bij de adviserend arts

De behandelende arts of de arts die het globaal medisch dossier beheert, bezorgt een aanvraag op basis van hoofdstuk IV § 5460000 aan de adviserend arts van het ziekenfonds.

Ontvangst machtiging

Na akkoord van de adviserend arts, ontvangt de patiënt een machtiging, die levenslang geldig is.

Toekenning tegemoetkoming

Bij aankoop van het geneesmiddel verrekent de apotheker meteen de tegemoetkoming op vertoon van:  

  • de elektronische identiteitskaart of isi+-kaart; 
  • een voorschrift.