HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenParenterale voeding

Indicaties voor terugbetaling

De ziekteverzekering komt tegemoet in parenterale voeding voor patiënten met een van onderstaande pathologieën.

 • Tijdelijke of blijvende intestinale insufficiëntie ten gevolge van:
  • idiopatische inflammatoire intestinale ziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa):
  • die geneesmiddelenresistent zijn;
  • en uitgebreide segmenten van de darm hebben aangetast;
  • uitgebreide intestinale resecties;
  • ernstige stoornissen van de intestinale motoriek;
  • zeer ernstige intestinale malabsorptie ten gevolge van:
   • radio-enteritis;
   • totale darmvlokkenatrofie (coeliakie) of equivalente aandoeningen die niet verholpen kunnen worden met een klassieke behandeling;
   • chronische pancreatitis waarvan wordt aangetoond dat orale of maagsondevoeding onmogelijk is;
   • mucoviscidose (cystische fibrose, taaislijmziekte);
   • peritoneale carcinomatose met intestinale occlusie;
   • intestinale lymfomen;
  • surinfectie van het spijsverteringskanaal bij rechthebbenden die lijden aan 'acquired immune deficiency syndrome';
  • aanhoudende diarree bij kinderen, aangeboren of verworven;
  • weerstandige chyleuze ascites.
 • Het intestinaal inactiveren om therapeutische motieven wegens fistels als verwikkeling bij een van de sub 1. opgesomde aandoeningen.
 • Proteo-calorische malnutritie die wordt aangetoond door:
 • ofwel een verlaging van het lichaamsgewicht (droog gewicht na hemodialyse) gelijk aan 10 pct. of meer tijdens de laatste 12 maanden;
 • ofwel een pre-albuminegehalte lager dan 0,3 g/L; bij gehemodialyseerde rechthebbenden voor wie is aangetoond dat het dialysevoorschrift adequaat is door een van de evaluatiemethoden van de Kt/V die minimum gelijk aan 0,9 moet zijn.
 • Lijden aan een ernstige functionele stoornis van het gastro-intestinale systeem met gedocumenteerde belangrijke weerslag op de voedingstoestand, waarbij het onmogelijk was om via orale of enterale weg (via nasoduodenale sonde of percutane jejunale sonde) de voedingstoestand op een aanvaardbare manier te corrigeren. Een omstandig verslag met de historiek van de behandelingen moet door de geneesheer-specialist opgesteld worden en aan de aanvraag bedoeld in artikel 3 toegevoegd worden.  

Regelgeving parentale voeding (KB 20 juli 2007)

Goed om te weten

Er is een dagforfait voor de toediening van elektrolyten, per dag dat er geen parenterale voeding wordt toegediend. Parenterale voeding bevat immers vocht, macronutriënten (glucose, vet, aminozuren), elektrolyten (Na, K, P, Ca, Mg, Cl, …) en micronutriënten (vitamines en spoorelementen). Afhankelijk van de ernst en oorzaak van het darmfalen kan er een onevenwicht zijn tussen de nood aan macronutriënten enerzijds en vocht en elektrolyten anderzijds. Bij sommige patiënten moeten de macronutriënten dus niet meer dagelijks worden toegediend, maar is er wel dagelijkse nood aan vocht en elektrolyten.

Ga ook naar