De verzekeringstegemoetkoming is afhankelijk van het akkoord van de adviserend arts. Dit akkoord is twaalf maanden geldig en kan telkens verlengd worden voor maximaal vijf jaar.

De aanvraag om tegemoetkoming gebeurt met een omstandig verslag en een standaardformulier ingevuld door een geneesheer-specialist die samenwerkt met een multidisciplinaire ziekenhuisequipe die ervaring heeft met parenterale voeding. 

Ga ook naar