HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Patiëntengegevens delen

Als arts weet je hoe belangrijk het is om - in het kader van de continuïteit van de zorgverlening - gezondheidsgegevens van patiënten uit te wisselen.  

Om deze gegevens te delen, moet:

  • de patiënt eerst zijn geïnformeerde toestemming geven; 
  • je je registreren bij een hub dat instaat voor een vlotte en veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Ga ook naar


Download