Sumehr, ook samenvattend gezondheidsdossier genoemd, staat voor SUMmarized Electronic Health Record. 

Een sumehr geeft een actueel gezondheidsbeeld van de patiënt en kan door elke arts worden aangemaakt. Vaak is het evenwel de GMD-houdende huisarts die dit doet voor zijn patiënt. Elke patiënt kan zijn arts vragen om een sumehr op te stellen en samen de inhoud te bepalen. 

Wat?

Een sumehr: 

  • is geen volledig gezondheidsdossier, maar bevat de belangrijkste gegevens die nuttig zijn voor de medische opvolging;
  • evolueert mee met de medische geschiedenis van de patiënt;
  • is een verbindingsdocument tussen de elektronische medische dossiers (EMD) van huisartsen en specialisten: zij kunnen een sumehr volledig of deels raadplegen volgens de vastgestelde toegangsregels en op voorwaarde dat ze een formele therapeutische relatie hebben met de patiënt. 

De meeste softwarepakketten integreerden reeds de functionaliteit om een sumehr op te maken, in te kijken en te wijzigen. De lay-out kan wel verschillen per pakket. 

De gehomologeerde medische softwareprogramma's kunnen op een gestandaardiseerde manier elektronische fiches met sumehr-gegevens produceren (exporteren) of integreren (importeren). 

Met vragen over je softwarepakket, neem je het best contact op met je softwareleverancier.

Sumehr-premie

Als huisarts kan je een Sumehr-premie krijgen indien je (voorwaarden in 2017): 

  • een erkende huisarts bent; 
  • in 2017 een Sumehr maakt voor minsten vierhonderd verschillende patiënten. 

Dit is een forfaitair bedrag. Het bedrag hangt af van het effectieve gebruik van de e-tools. Meer informatie vind je op de website van het Riziv.

Ga ook naar


Download