Het statuut chronische aandoening wordt toegekend in drie situaties.

 • Hoge ziektekosten hebben gedurende acht opeenvolgende kwartalen
  Voor de kwartalen van 2018: minstens 320,70 euro ziektekosten.
  Voor de kwartalen van 2019: minstens 325,35 euro ziektekosten.
  De acht kwartalen moeten twee opeenvolgende kalenderjaren omvatten. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Wegens Covid-19 wordt het jaar 2020 geneutraliseerd voor de voorwaarde van hoge ziektekosten.
  Om de ziektekosten te berekenen worden de tegemoetkoming van de ziekteverzekering en het remgeld samengeteld.
  Komen niet in aanmerking voor de berekening: prestaties en geneesmiddelen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering en supplementen.
 • Het zorgforfait ontvangen
 • Een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten hebben
  De zeldzame ziekte staat vermeld op de website Orphanet.
  De ziektekosten zijn gedurende acht opeenvolgende kwartalen minstens gelijk aan bovenstaande minima. 

Kennisgeving zeldzame of weesziekte

Dat iemand een zeldzame of weesziekte heeft, wordt bewezen met het attest zeldzame ziekte dat betrokkene aan het ziekenfonds bezorgt. Dit attest kan enkel worden ingevuld door een geneesheer-specialist. Naast de identificatiegegevens moet het attest de volledige naam van de aandoening vermelden zoals opgenomen in Orphanet.

Ga ook naar


Download