HomeProfessioneelZorgverlenersCoronacrisis: administratieve info voor zorgverlenersApothekers

Voorschrijven medicatie: RID-code doorgeven volstaat

Voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs. Dit mag via e-mail, telefoon, Skype, ... 

Apothekers mogen op basis van deze RID-code de geneesmiddelen afleveren. 

Meer informatie vind je op de website van het Riziv.