HomeProfessioneelZorgverlenersCoronacrisis: administratieve info voor zorgverlenersArtsen

Automatische verlenging geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen

Momenteel is het voor patiënten dikwijls moeilijk om hun arts te bezoeken om een klassieke verlenging voor hun voor bestaande akkoorden medicatie Hoofdstuk IV en VIII en farmaceutische verstrekkingen aan te vragen. Daarom worden deze akkoorden automatisch met drie maanden verlengd. 

Geneesmiddelen Hoofdstuk IV, IVbis en VIII

Concreet betekent dit dat voor de akkoorden Hoofdstuk IV, IVbis en VIII met een einddatum tussen 13 februari en 30 juni (beide data inclusief en zonder geregistreerde verlenging nadien) de geldigheid is uitgebreid met exact drie maanden. Voor akkoorden model D is er geen verlenging nodig want deze zijn onbeperkt geldig. 

De CM-systemen zijn hiervoor aangepast. 

Als arts kan je nog steeds een klassieke verlenging van een akkoord indienen. Eens goedgekeurd, zal de effectieve verlenging starten vanaf de nieuwe einddatum bestaande akkoord + 1 dag. 

Als apotheker kan je via Mycarenet de nieuwe einddatum van het bestaande akkoord consulteren alvorens een geneesmiddel Hoofdstuk IV/IVbis/VIII af te leveren. Voor de akkoorden model E zal de apotheek het aantal afleveringen zelf beheren. 

Andere akkoorden

De CM-systemen zijn aangepast om de geldigheid van deze akkoorden chronische pathologieën uit te breiden:

 • analgetica;
 • actieve verbandmiddelen;
 • autosondage;
 • forfaits bijzondere voeding:
  • coeliakie of dermatitits herpetiformis; 
  • gluten/gliadine-allergie;
 • dieetvoeding;
 • enterale voeding;
 • parenterale voeding;
 • zuurstofconcentrator.

Als deze akkoorden een einddatum hebben tussen 13 februari en 30 juni (beide data inclusief), wordt de geldigheid ervan uitgebreid met exact drie maanden. 

Voor de akkoorden medisch begeleide voortplanting (MBV) werd de maximumleeftijd verlengd tot 43 jaar en 6 maanden (in plaats van 43 jaar).

De akkoorden Sjögrensyndroom werden niet aangepast omdat dit levenslange akkoorden zijn. 

Bestaande akkoorden worden niet uitgebreid indien we al eerder een aanvraag tot verlenging ontvingen.

Meer informatie vind je op de website van het Riziv.