HomeProfessioneelZorgverlenersCoronacrisis: administratieve info voor zorgverlenersTandartsen

Pseudocodes telefonische consultaties (tandartsen)

Om de continuïteit van zorg in deze coronatijden te garanderen, kunnen tandartsen via telefonische consultaties advies geven, geneesmiddelen voorschrijven of doorverwijzen naar een tandartskabinet dat behandelingen kan uitvoeren rekening houdend met de corona-maatregelen.

De prestaties mogen vanaf 14 maart geattesteerd worden zolang de crisisperiode duurt. 

Voor deze telefonische consultaties zijn er twee pseudocodes: 

  • 389012 - Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag: deze pseudocode mag maximaal tien keer per dag worden aangerekend. 
  • 389034 - Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst: deze pseudocode mag maximaal twintig keer per dag worden aangerekend. 

Per patiënt en per tandarts mag een pseudocode voor telefonische consultatie (hetzij 389012, hetzij 389034) slechts één keer per zeven kalenderdagen aangerekend worden. Beide pseudocodes mogen op dezelfde dag niet gecumuleerd worden met een andere verstrekking uit artikel 5 van de nomenclatuur. 

Het honorarium bedraagt 20 euro. Er is geen persoonlijk aandeel van de patiënt. Supplementen zijn niet toegelaten. 

  • Elektronische facturatie via derdebetaler (eFact) is de makkelijkste weg om deze nieuwe prestaties af te rekenen. 
  • Papieren derdebetaler is ook mogelijk als je niet elektronisch kan attesteren in derdebetaler (eFact). 
  • Afrekening in contante betaling (zowel eAttest als via een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp) is ook toegelaten. 
  • Aan de aflevering en indiening van een papieren getuigschrift met prestaties in contante betaling of in derdebetaler verandert niets. 

De CM-systemen zijn sinds 6 april aangepast om facturatie via eFact en eAttest te behandelen. Het is niet nodig om een consultatietarief te doen. Het honorarium is altijd 20 euro. 

Meer informatie vind je op deze algemene Riziv-pagina en de Riziv-pagina voor tandartsen.