Thuisverpleegkundigen moeten bijzondere beschermingsmaatregelen in acht nemen om besmetting te voorkomen bij zichzelf en hun patiënten. Daarnaast moeten verpleegkundige praktijken soms bewust minder essentiële zorg afbouwen om capaciteit vrij te maken voor de specifieke Covid-19-gerelateerde zorgvragen. 

In het kader van die nieuwe Covid-19-context heeft het Riziv twee maatregelen uitgewerkt, die van toepassing zijn tijdens de Covid-19-crisis.

 • Verlenging van de tegemoetkoming voor beschermingsmateriaal
  Van 1 september t.e.m. 30 november heb je recht op een tegemoetkoming van 2,50 euro per fysiek contact (met een maximum van tweehonderd contacten per kalendermaand) om je kosten voor beschermingsmateriaal te dekken. De tegemoetkoming wordt betaald door het ziekenfonds; zelf moet je er niets voor doen. Meer informatie vind je op de website van het Riziv
 • Follow-up en toezicht bij patiënten met een Covid-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie
  Doelstelling is de follow-up door een thuisverpleegkundige van patiënten met een vermoedelijke of bevestigde besmetting met Covid-19, gediagnosticeerd door een arts. Het gaat om patiënten:
  • die opgenomen waren in een ziekenhuis;
  • of die opgevangen zijn in een schakelzorgcentrum;
  • of die in een triagecentrum zijn langsgeweest;
  • of bij wie het gebruikelijke zorgnetwerk is weggevallen door de Covid-19-maatregelen, en de verpleegkundige wordt gevraagd om regelmatig belangrijke parameters te controleren en toezicht te houden op de algemene gezondheidstoestand. 
  CM doet het nodige om haar systemen aan te passen. 

Meer informatie vind je op de website van de Riziv