Lezing eID-kaart

Als thuisverpleegkundige moet je tijdelijk de eID-kaart van je patiënten niet meer lezen. 

In je softwarepakket bestaat de mogelijkheid om prestaties te factureren zonder lezing van de eID. Indien je hiervoor ondersteuning nodig hebt, verwijzen we je naar je softwareleverancier. 

Deze regeling geldt voor prestaties die uitgevoerd worden vanaf maart en dat zolang de coronacrisis loopt. 

Als deze uitzondering wordt stopgezet, zal het Riziv alle thuisverpleegkundigen vijftien dagen op voorhand verwittigen. 

Meer informatie vind je op de website van het Riziv

Invullen gegevens voorschriften verpleegkundige zorg in de elektronische facturatie

In deze crisistijd is het niet altijd mogelijk om een voorschrift voor verpleegkundige zorg snel vast te krijgen. Vele opdrachten worden uit noodzaak telefonisch of per e-mail doorgegeven. Daarom worden de regels over het invullen van de gegevens van het voorschrift in de elektronische facturatie tijdelijk versoepeld. 

Concreet

  • Blijf zoveel mogelijk de zone ‘voorschrijver’, ‘datum voorschrift’ en ‘norm voorschrijver’ invullen (zelfs als je het voorschrift mondeling, telefonisch of per e-mail kreeg) 
  • Heb je toch niet alle gegevens (exacte datum, voorschrijver, …), vul je die zone in met het cijfer 0.
  • CM heeft haar systemen aangepast om de facturaties met de waarde ‘0’ in de betrokken zones te kunnen verwerken en aanvaarden.
  • De voorschriften moeten op een later tijdstip toch nog aan de verpleegkundigen bezorgd worden.

Voor de forfaits en toiletten is het wel verplicht de datum van het voorschrift in te vullen. Dit moet overeenkomen met wat bij de aanvraag van forfaits en toiletten ingegeven werd in MyCarenet (bericht 410000). 

Meer informatie vind je op de website van het Riziv

Betalingstermijn facturatie

De betalingstermijn voor je facturatie is verkort van veertien dagen naar tien dagen.

Andere versoepelingsmaatregelen

Het Riziv nam nog bijkomende versoepelingsmaatregelen om de continuïteit van de zorg te garanderen tijdens de Covid-19-crisis. Ze zijn van toepassing vanaf 1 maart voor de volledige duurtijd van deze crisis. Concreet wordt de termijn aangepast voor de schriftelijke bevestiging van een mondeling voorschrift (in noodgevallen) van een arts. Andere termijnen, aantallen en frequenties blijven onveranderd. 

Meer informatie vind je op de website van het Riziv. https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/continuiteit-zorg-verpleegkundigen-verstrekkingen-terugbetaling-covid19.aspx