HomeVoor professionelenZorgverlenersKinesitherapeuten

Fibromyalgie en CVS vanaf 1 januari 2017


Op 7 december 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 17 oktober 2016, met wijzigingen aan artikel 7 van de nomenclatuur. 

Sinds 1 januari 2017 worden de behandelingen van het chronischevermoeidheidssyndroom en fibromyalgie geschrapt uit de lijst F-chronisch. De behandelingen kunnen dan niet meer met F-codes worden aangerekend. 

De behandeling van deze aandoeningen kan worden terugbetaald onder nieuwe codes en met nieuwe toepassingsregels, zoals opgenomen in twee nieuwe paragrafen van art. 7.

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

§1, 9°, Verstrekkingen verricht bij patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom overeenkomstig art. 7, §14quater
I. a) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst
564756Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 45 minuten heeft
564771Schriftelijk verslag
I. b) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen in een ziekenhuis
564793Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 45 minuten heeft
564815Schriftelijk verslag
I. c) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen buiten een ziekenhuis in een georganiseerde medische dienst
564830Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 45 minuten heeft
564852Schriftelijk verslag

Fibromyalgie

§1, 10°, Verstrekkingen verricht bij patiënten die aan fibromyalgie lijden overeenkomstig art. 7, §14quinquies
I. a) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst
564874Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 45 minuten heeft
564896Schriftelijk verslag
I. b) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen in een ziekenhuis
564911Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 45 minuten heeft
564933Schriftelijk verslag
I. c) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van de kinesitherapeut, gelegen buiten een ziekenhuis in een georganiseerde medische dienst.
564955Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 45 minuten heeft
564970Schriftelijk verslag

Aantal zittingen

 • Per patiënt kunnen maximaal achttien zittingen aangerekend worden, gedurende één jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking. Gedurende dit behandelingsjaar kunnen enkel de specifieke verstrekkingscodes geattesteerd worden. Na dit behandelingsjaar kunnen deze zittingen niet meer aangerekend worden. 
 • Per patiënt is slechts één behandeling van maximaal achttien zittingen terugbetaalbaar: ofwel voor CVS, ofwel voor fibromyalgie. De verstrekkingen kunnen niet gemengd worden. Indien zittingen voor CVS werden aangerekend, kunnen geen zittingen voor fibromyalgie meer worden aangerekend, en vice versa. 
 • Er is geen verlenging mogelijk. Als na het eerste behandelingsjaar verdere behandeling nodig is en voorgeschreven wordt, moeten deze volgens de gangbare regels geattesteerd worden als courante zittingen.

Modaliteiten

 • Er moet geen aanvraag of kennisgeving aan het ziekenfonds worden gericht. Alle documenten die de diagnose bevestigen, worden bewaard in het kinesitherapeutisch dossier. Het voorschrift wordt opgemaakt volgens de voorwaarden van de nomenclatuur. 

Aanrekening

 • Enkel als alle voorwaarden over de diagnose zijn vervuld, mogen deze verstrekkingen aangerekend worden. Zo niet, moeten ze afgerekend worden als courante behandeling. 
 • Als het voorschrift aan volgende voorwaarden beantwoordt, is het geldig voor de aanrekening van de nieuwe verstrekkingen:
  • het voorschrift is opgemaakt door de geneesheer-specialist die de diagnose bevestigde of de behandelende huisarts;
  • de diagnose en/of diagnose-elementen van de te behandelen aandoening staan op het voorschrift vermeld;
  • de ondertekende bevestiging van de gebruikte diagnosecriteria worden in het dossier van de patiënt bewaard. 
 • De verstrekkingen kunnen enkel aangerekend worden indien ze verricht worden in de praktijkkamer van de kinesitherapeut (dus enkel door kinesitherapeuten die de verklaring over de praktijkkamer aan het Riziv hebben bezorgd). 
 • Voor deze behandelingen kan geen tweede zitting per dag aangerekend worden. 
 • Een akkoord zware aandoening (E-pathologie) heeft geen invloed op de aanrekening van deze nieuwe verstrekkingen. 
 • Het schriftelijk verslag mag eenmaal aangerekend worden per patiënt. Dit kan samen met een zitting, zelfs met de eerste zitting van de behandeling.  

Ga ook naar


Download