HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedisten

Aanvraagprocedure

Logopedie (bilan en behandeling) kan enkel worden terugbetaald als de adviserend arts van het ziekenfonds zijn akkoord gegeven heeft.

Te volgen stappen

  • Voorschrift voor het aanvangsbilan, opgemaakt door een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer. 
  • Het bilan wordt uitgevoerd bij de logopedist.
  • Een bevoegd arts-specialist maakt het voorschrift op voor de behandeling
  • Om een akkoord tot terugbetaling te krijgen, bezorgt de logopedist of de patiënt onderstaande documenten aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Hierbij zijn er twee mogelijkheden. 
  • De behandeling begint bij de logopedist.

Download


CM-diensten en –voordelen