HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedisten

Herval

Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn.

Voorwaarden

 • Het herval gebeurt minimaal zes maanden en maximaal twee jaar na het einde van de periode waar een akkoord van twee of vier jaar voor gegeven was.
 • Het bilan in het kader van herval moet voorgeschreven zijn vooraleer de behandeling te hervatten.
 • Het bilan geeft een indicatie om de behandeling te hervatten en een voorstel van therapeutisch plan.
 • De behandeling van het herval moet worden voorgeschreven na opmaak van het bilan. 
 • Het volledige dossier wordt overgemaakt aan de adviserend arts.
 • De adviserend arts geeft een akkoord voor een jaar voor het totaal aantal resterende zittingen van de container die niet terugbetaald werden gedurende de volledige behandeling, met een maximum dat varieert naargelang de stoornis (container herval).
  Stoornis
  Maximaal aantal terugbetaalbare individuele zittingen van dertig minuten


  Voor de volledige duur 
  van de behandeling 
  (= totale container: 
  eventueel herval
  inbegrepen)
  Voor de behandeling 
  van het herval 
  gedurende maximaal
  één jaar 
  (= container herval)
  AfasieB128886
  Stoornissen in de receptieve
  en/of expressieve taalontwikkeling
  B219057
  Dyslexie en/of dysorthografie
  en/of dyscalculie
  B314042
  StotterenB6.412838
  Dysfunctie van de larynx
  en/of stemplooien
  C28024
  DysfagieE6520

CM-diensten en –voordelen