HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedisten

Richtlijnen voor een bilan

Algemene richtlijnen

Een bilan is steeds getypt en bevat de datum waarop het opgemaakt is. 

Daarnaast bevat het bilan onderstaande elementen:

  • identificatie van de logopedist en de patiënt;
  • omschrijving van het bilan (aard, datum en plaats van opmaak);
  • identificatie van de stoornis waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd;
  • beschrijving van de problematiek;
  • onderzoeksgegevens;
  • therapievoorstel;
  • handtekening van de logopedist. 

Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht

Bijkomende richtlijnen

Een bilan in het kader van leerstoornissen (B3) moet bijkomend volgende gegevens bevatten:

  • anamnese (huidig leerjaar van het kind met zijn didactische leeftijd, schoolloopbaan en taalsituatie);
  • evaluatie specifiek voor de stoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

CM-diensten en –voordelen