HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

A: Stoornis die een handicap vormt bij het voortzetten van een beroep

Nomenclatuur (art. 36 §2, a)

Mondelinge taal- en/of spraakstoornis die een handicap is bij het voortzetten van: 

 • een beroep waardoor hij ofwel aan de sociale zekerheid van de werknemers ofwel aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen wordt; de werkzoekenden zijn gelijkgesteld met die categorie van rechthebbenden; 
 • een omscholing die door het College van geneesheren-directeurs is toegestaan; 
 • een leerovereenkomst die werd erkend overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij de reglementering betreffende de voortdurende vorming van de middenstand.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 55 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Uitsluitingen

Studenten kunnen geen aanspraak maken op de tegemoetkoming.

Daarnaast blijven ook alle uitsluitingen van §3 van toepassing.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’ 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, stomatologie, geriatrie of psychiatrie  
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, stomatologie of psychiatrie.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen