HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedisten

Uitsluitingen §3

Voor een logopedische behandeling is er geen tegemoetkoming door de ziekteverzekering indien de rechthebbende: 

 • bijzonder onderwijs volgt (deze beperking geldt alleen voor behandelingen voorzien onder §2, b), 2°; §2, b), 3° en §2, f); 
 • behandeld en/of gehuisvest wordt in een door de gemeenschappen/gewesten erkende en gesubsidieerde instelling, waar de functie van logopedist begrepen is in de erkenningsnormen;
 • ter verpleging is opgenomen in een dienst die is erkend onder de kenletter G, T, A, Sp
  of K;
 • verblijft in een PVT, ROB of RVT; 
 • wordt gerevalideerd in een inrichting die met het Riziv een overeenkomst heeft gesloten die de behandeling door een logopedist dekt (deze uitsluiting geldt niet voor rechthebbenden met stoornissen omschreven in §2, b), 6°, 6.3 en §2, d).

Een tegemoetkoming is eveneens uitgesloten voor de logopedische behandeling van:

 • stoornissen ten gevolge van:
  • psychiatrische aandoeningen of emotionele toestanden;
  • relatieproblemen;
  • een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek (bv. wegens ziekte);
  • het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een veeltalige opvoeding; 
 • enkelvoudige stoornissen zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, kappacisme, broddelen, bradylalie; 
 • stemstoornissen zoals acute functionele afonie of dysfonie, fonastenie, stemwisselingsstoornissen;
 • stoornissen voorzien onder §2, b), 2° en §2, f) die volgen op een logopedische behandeling van dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie.

CM-diensten en –voordelen