HomeProfessioneelZorgverlenersOpticiens

Hoelang is een voorschrift geldig?

Een voorschrift is zes maanden geldig, te rekenen vanaf de datum op het voorschrift tot de datum waarop je het voorschrift ontvangt. 

Na ontvangst van het voorschrift bezorg je het, samen met het getuigschrift van aflevering, aan de patiënt binnen de:

  • drie werkdagen;
  • 21 werkdagen voor buitenreekse glazen;
  • dertig werkdagen voor kunstogen en buitenreekse contactlenzen. 

In geval van overmacht kunnen die termijnen overschreden worden. 

Op het getuigschrift van aflevering is geen plaats voorzien om de ontvangstdatum van het voorschrift te vermelden. 

Indien omwille van de leveringstermijn, de zes maanden overschreden worden tussen de datum van het voorschrift en de datum van het getuigschrift van aflevering, is het belangrijk dat je de ontvangstdatum van het voorschrift goed bijhoudt. Het ziekenfonds kan er je om vragen. In die gevallen is het zelfs aanbevolen om op het getuigschrift van aflevering de ontvangstdatum van het voorschrift ter informatie te vermelden.

Ga ook naar