Wat?

Recip-e is de elektronische variant van het papieren voorschrift.

Deze digitale verzending van voorschriften verloopt via beveiligde weg.  

Dit nationale project is deel van het actieplan e-Gezondheid. Op termijn zal Recip-e het papieren voorschrift volledig vervangen.

Momenteel geldt dit systeem enkel voor voorschriften voor geneesmiddelen. Andere voorschriften zoals voor kinesitherapie of bandagisterie moeten nog steeds op papier worden afgeleverd.

Voor wie?

Momenteel kunnen enkel huisartsen, tandartsen, specialisten, vroedvrouwen en apothekers onderling digitale medicatievoorschriften delen. De informatie wordt opgeslagen op een server die alleen toegankelijk is voor deze zorgverleners. 

In de toekomst zal Recip-e ook gebruikt worden door andere zorgverleners zoals kinesitherapeuten en verpleegkundigen. 

Mogelijkheden

De voorschrijver kan:

 • bekijken welke voorschriften van hem nog niet zijn opgehaald;
 • de inhoud van een niet opgehaald voorschrift bekijken;
 • een niet opgehaald voorschrift terugtrekken, met vermelding van de reden;
 • feedback van de apotheker over een voorschrift ophalen.

De patiënt kan:

 • een overzicht bekijken van de openstaande voorschriften en ze eventueel verwijderen;
 • met een eID-lezer en pincode op een beveiligd webportaal toegang krijgen tot de elektronische voorschriften.

Voordelen

 • Minder kans op fouten.
 • Voorkomen van vervalsingen.
 • Beveiligde elektronische bewaring van voorschriften tot aflevering aan de door de patiënt gekozen zorgverlener.
 • Eenvoudige opmaak van voorschriften in het vertrouwde softwarepakket.
 • Maximale integratie met het medisch dossier, zodat mogelijke risico’s meteen gesignaleerd kunnen worden. 
 • Handig communicatiemiddel tussen voorschrijver en uitvoerder.

Geldigheid

Net als bij een papieren voorschrift, is de geldigheidsduur onbeperkt als de aflevering van het geneesmiddel nog overeenkomt met de therapeutische bedoeling van de voorschrijver. 

Het recht op terugbetaling loopt tot drie maanden na het einde van de maand van voorschrijven. 

Er kan ook een aflevering in de toekomst worden ingevoerd via het veld ‘uitvoerbaar vanaf’. 

Wat met de papieren voorschriften?

Vandaag is het nog altijd nodig om, naast het elektronische voorschrift, je patiënt ook een papieren voorschrift als bewijs mee te geven. Dit voorschrift heeft enkel informatieve waarde voor je patiënt. Enkel op basis van het elektronische voorschrift kan de aflevering van het geneesmiddel worden uitgevoerd.

In de toekomst zal je geen papieren bewijsstuk meer moeten meegeven aan je patiënt. Het elektronische voorschrift voor geneesmiddelen wordt immers verplicht voor huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen. Deze verplichting geldt evenwel niet voor: 

 • voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020; 
 • voorschriften die afgeleverd worden bij een bezoek aan huis of aan een instelling, en dit ongeacht de leeftijd van de voorschrijver.

Meer informatie

Hoe ga je aan de slag met Recip-e binnen je eigen softwarepakket? Hoe stuur je de elektronische voorschriften door? Voor het antwoord op deze en andere concrete vragen neem je het best contact op met je software-leverancier

Meer informatie over het project vind je ook op de websites van Recip-e en het Riziv.

Ga ook naar