HomeVoor professionelenZorgverleners

Recip-e

Wat?

Recip-e is de elektronische variant van het papieren voorschrift.

Deze digitale verzending van voorschriften verloopt via beveiligde weg.  

Dit nationale project is deel van het actieplan e-Gezondheid. Op termijn zal Recip-e het papieren voorschrift volledig vervangen.

Momenteel geldt dit systeem enkel voor voorschriften voor geneesmiddelen. Andere voorschriften zoals voor kinesitherapie of bandagisterie moeten nog steeds op papier worden afgeleverd.

Voor wie?

Momenteel kunnen enkel huisartsen, tandartsen, specialisten, vroedvrouwen en apothekers onderling digitale medicatievoorschriften delen. De informatie wordt opgeslagen op een server die alleen toegankelijk is voor deze zorgverleners. 

In de toekomst zal Recip-e ook gebruikt worden door andere zorgverleners zoals kinesitherapeuten en verpleegkundigen. 

Mogelijkheden

De voorschrijver kan:

 • bekijken welke voorschriften van hem nog niet zijn opgehaald;
 • de inhoud van een niet opgehaald voorschrift bekijken;
 • een niet opgehaald voorschrift terugtrekken, met vermelding van de reden;
 • feedback van de apotheker over een voorschrift ophalen.

De patiënt kan:

 • een overzicht bekijken van de openstaande voorschriften en ze eventueel verwijderen;
 • met een eID-lezer en pincode op een beveiligd webportaal toegang krijgen tot de elektronische voorschriften.

Voordelen

 • Minder kans op fouten.
 • Voorkomen van vervalsingen.
 • Beveiligde elektronische bewaring van voorschriften tot aflevering aan de door de patiënt gekozen zorgverlener.
 • Eenvoudige opmaak van voorschriften in het vertrouwde softwarepakket.
 • Maximale integratie met het medisch dossier, zodat mogelijke risico’s meteen gesignaleerd kunnen worden. 
 • Handig communicatiemiddel tussen voorschrijver en uitvoerder.

Geldigheid

De geldigheidsduur van het elektronische voorschrift is identiek als bij een papieren voorschrift. Afleverings- en terugbetalingstermijn zijn op elkaar afgestemd. 

Patiënten hebben in principe drie maanden de tijd om de voorgeschreven medicatie af te halen. Van deze periode kan worden afgeweken indien de voorschrijver een einddatum op het voorschrift vermeldt. Zo kan de geldigheidsduur worden ingekort of verlengd tot maximaal één jaar.

De terugbetalingstermijn loopt gelijk met de geldigheidsduur van het voorschrift: ofwel tot de einddatum vermeld op het voorschrift, ofwel drie maanden indien er geen einddatum staat. 

Wat met de papieren voorschriften?

Tot 15 september 2021 was het nog altijd nodig om, naast het elektronische voorschrift, je patiënt ook een papieren voorschrift als bewijs mee te geven. Dit voorschrift heeft enkel informatieve waarde voor je patiënt. Enkel op basis van het elektronische voorschrift kan de aflevering van het geneesmiddel worden uitgevoerd.

Vanaf 15 september 2021 kan je patiënt er de voorkeur aan geven om geen papieren bewijsstuk meer te ontvangen. Het elektronische voorschrift voor geneesmiddelen is verplicht voor huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen. Deze verplichting geldt niet voor: 

 • voorschrijvers die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op 1 januari 2021; 
 • voorschriften die afgeleverd worden bij een bezoek aan huis of aan een instelling, en dit ongeacht de leeftijd van de voorschrijver.

Meer informatie

Hoe ga je aan de slag met Recip-e binnen je eigen softwarepakket? Hoe stuur je de elektronische voorschriften door? Voor het antwoord op deze en andere concrete vragen neem je het best contact op met je software-leverancier

Meer informatie over het project vind je ook op de websites van Recip-e en het Riziv.

Ga ook naar