HomeProfessioneelZorgverlenersTandartsenCM-tandvoordeel

Veelgestelde vragen over het CM-tandvoordeel

Algemeen

 • Geldt dit tandvoordeel voor elk CM-lid?   
  Ja. Daarom zit dit standaard in het aanvullend aanbod diensten en voordelen van CM. CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Solidariteit is de beste garantie om dat te bereiken. De specifieke voorwaarden zijn steeds te vinden op www.cm.be/tandvoordeel.
  Voor een extra tegemoetkoming voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kunnen CM-leden zich bijkomend verzekeren via het CM-MediKo Plan.
 • Kan een CM-lid de tegemoetkoming orthodontie en tandprothesen combineren?  
  Ja. Je kunt een tegemoetkoming voor tandprothesen combineren met de tegemoetkoming voor orthodontie als beide behandelingen nodig zijn. 
 • Kun je via CM een tandverzekering afsluiten?  
  CM kiest vanaf 2021 voor een sterk en solidair basispakket, en de mogelijkheid om zich extra te verzekeren via het CM-MediKo Plan. Dat biedt een nog betere en ruimere dekking orthodontie en tandprothesen, en nog extra tegemoetkomingen zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, parodontologie, voedings-en dieetadvies en een bevallingsforfait. 
 • Zijn nu alle tandartskosten gedekt?  
  Nee. We kiezen voor een solidaire oplossing voor al onze leden maar deze oplossing dekt niet alle tandartskosten, en niet alle soorten orthodontie en tandprothesen. Een CM-lid dat zich nog extra wil beschermen, kan dat doen via het CM-MediKo Plan. De resterende kosten voor aankoop en plaatsing van tandprothesen en -implantaten worden vergoed tot maximaal 500 euro extra per jaar. En je bent als CM-lid ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie zonder terugbetaling vanuit de ziekteverzekering, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg.  
 • Wanneer moet ik een ‘harmonisatiedocument’ als bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en) afleveren?
  De CM-tegemoetkoming gebeurt op basis van het ‘harmonisatiedocument’ als bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en). Het is een uniform document voor alle aanvullende diensten en voordelen van de ziekenfondsen, gepubliceerd door het Riziv. Zowel het document als afspraken over het invullen ervan vind je op de site van het Riziv. Als tandarts kun je dit afleveren per financiële afrekening met het CM-lid om zo de kost voor het CM-lid zo draagbaar mogelijk te maken.  
 • Kan ik de prestaties ook attesteren op een ander document dan het ‘harmonisatiedocument’?
  In bepaalde situaties moet dit document verplicht afgeleverd worden en zijn er specifieke vormvereisten, die je vindt op de site van het Riziv.
  Omdat het ‘harmonisatiedocument’ tot stand kwam in het NCTZ om een oplossing te bieden op de vraag naar uniformiteit en transparantie in de tegemoetkomingen vanuit de aanvullende en facultatieve verzekeringen, promoten wij dit maximaal. Als je via eAttest elektronisch afrekent, geldt de kwijting van het eAttest als voldoende bewijsstuk.
  Voor onze aanvullende diensten en voordelen vragen we altijd een afzonderlijk document omdat we de processen tussen verplichte en aanvullende verzekering strikt gescheiden (moeten) houden.
  Wij aanvaarden voorlopig ook andere attesten, formulieren en facturen indien de omschrijving volledig is (nomenclatuurnummer of volgens de afgesproken omschrijvingen) en de andere nodige gegevens vermeld zijn (bedrag per prestatienummer, prestatiedatum, …).  
 • Wat is de meerwaarde van CM-MediKo Plan?
  Het CM-voordeel geeft een tegemoetkoming van 60% of 75% van de orthodontische behandeling of de kosten voor aankoop en plaatsing van tandprothesen, beperkt tot een plafond van 1.050 euro. CM-MediKo Plan doet daar nog een stuk bovenop. De resterende kosten bij de aankoop en de plaatsing van tandprothesen en -implantaten worden vergoed tot maximaal 500 euro extra per jaar. Voor een orthodontische behandeling worden het remgeld en supplement aanvullend op de tegemoetkoming vanuit het CM-voordeel vergoed. Op die manier kan de totale tegemoetkoming voor de orthodontische behandeling vanuit CM en CM-verzekeringen samen oplopen tot meer dan 1.550 euro. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie zonder terugbetaling vanuit de ziekteverzekering, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg ... Verder blijft deze verzekering een bescherming aanbieden voor andere ambulante kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.

Orthodontie

 • Heeft een CM-lid ook recht op dit voordeel als de behandeling orthodontie al gestart is vóór 1 januari 2021?  
  Nee. De startdatum is de prestatiedatum van de plaatsing van het eerste apparaat. Dit kan in het kader van klassieke orthodontie zijn of vroege orthodontie. 
  • Werd het eerste apparaat geplaatst vóór 1 januari 2021? Dan heeft een CM-lid recht op het orthodontievoordeel met de twee vaste forfaits: bij het begin en het einde van de behandeling een vast forfait van 185 euro. 
  • Heeft een CM-lid al een behandeling vroege orthodontie gehad of is deze nog lopende? Dan is er wel nog recht op dit nieuwe voordeel als de start van de klassieke orthodontische behandeling ten vroegste op 1 januari 2021 is. 
 • Voor welke prestaties is er een extra tegemoetkoming van CM? 
  De tegemoetkoming geldt enkel voor volgende prestaties tijdens de actieve behandeling. De start van de actieve behandeling is de plaatsing van het eerste apparaat.
  We betalen het remgeld en de supplementen terug die bij volgende nomenclatuurnummers worden geattesteerd:
  • vroege orthodontie: 305933 en 305955 (twee schijven) 
  • klassieke orthodontie: 305631 (start) + 305675, 305616, 305653, 305734 (opvolgingszittingen) 
  De in aanmerking te nemen supplementen worden bekeken per prestatie. Als deze betrekking hebben op een prestatienummer (en dus een prestatiedatum), mogen ze aangegeven geworden als supplement bij dat Riziv-prestatienummer.
  Er is dus geen CM-tegemoetkoming voor de onderzoeken die op voorhand gebeuren (raadplegingen in het kader van vooronderzoeken, afdrukken nemen, metingen, opstellen behandelingsplan, ...), contentiecontroles en supplementen voor extra apparaten (bv. retentieapparaat, bijkomend apparaat dat niet geplaatst wordt samenhangend met een Riziv-prestatienummer).
 • Je patiënt start binnenkort met orthodontie. Komen de consultaties vóór de plaatsing van de beugel ook in aanmerking voor de tegemoetkoming?
  De plaatsing van het eerste apparaat bepaalt of het CM-lid in de oude of de nieuwe regeling terechtkomt. De prestaties die in aanmerking komen voor de berekening van de tegemoetkoming zijn: 
  • voor vroege orthodontie: de beide forfaitaire tegemoetkomingen bij start en einde van de behandeling (305933-305944 en 305955-305966); 
  • voor klassieke regelmatige orthodontie: de actieve behandeling, dus 1) de plaatsing van het(de) toestel(len) met prestatienummer en 2) de forfaits voor de controlezittingen. 
  Dus zowel de prestaties vóór de actieve behandeling (zoals onderzoeken, consultaties, adviezen, opstellen behandelingsplan) als die erna (contentiecontroles), worden niet meegeteld voor de tegemoetkoming.
 • Waarom geldt de tegemoetkoming niet bij orthodontie voor volwassenen?
  Om tandzorg voor iedereen toegankelijk te maken, kadert dit voordeel binnen onze aanvullende diensten en voordelen. Die voordelen financieren we vanuit de ledenbijdrage. Om die betaalbaar te houden, moeten we keuzes maken. Een orthodontische behandeling op jonge leeftijd voorkomt veel tandproblemen in de toekomst. We kozen hier dus voor het belang van preventie.  Het CM-MediKo Plan vergoedt voor een orthodontische behandeling zonder tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering wel het factuurbedrag tot 500 euro. 
 • Wat is de meerwaarde van CM-MediKo Plan voor orthodontie?
  Het CM-voordeel geeft een tegemoetkoming van 60% of 75% van de orthodontische kosten, tot 1.050 euro per persoon. CM-MediKo Plan doet daar nog een stuk bovenop. Want je resterende orthodontische kosten komen nog in aanmerking voor vergoeding vanuit zowel de waarborg wettelijk remgeld, als de waarborg orthodontie (supplementen). Op die manier kan de totale tegemoetkoming voor de orthodontische behandeling vanuit CM en CM-verzekeringen samen oplopen tot meer dan 1.550 euro. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: orthodontische kosten zonder terugbetaling door de ziekteverzekering, tandprothesen en -implantaten, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg ... Verder biedt deze verzekering een bescherming aan voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.

Tandprothesen

 • Wanneer is er recht op een tegemoetkoming tot 1.050 euro voor tandprothesen?
  Het CM-voordeel geldt voor de aankoop en de plaatsing van tandprothesen en -implantaten vanaf 1 januari 2021 zonder (gedeeltelijke) tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering. Supplementen die gevraagd worden bovenop een tandprothese waarvoor een Riziv-tegemoetkoming mogelijk is, komen dus niet in aanmerking (zie verder).
  De datum van de plaatsing van de prothese is bepalend. Alle vooronderzoeken en voorbereidende behandelingen mogen dus wel al vóór 1 januari 2021 gebeurd zijn. De plaatsing van een kroon, brug of implantaat is een afzonderlijke verstrekking en behoort niet tot de voorbehandelingen. 
 • Welke tandprothesen komen in aanmerking?
  Wanneer een of meerdere tanden effectief en volledig vervangen worden, spreken we van een tandprothese. Zowel de prothese zelf als de kosten om deze te plaatsen, komen in aanmerking voor het CM-voordeel op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt vanaf 1 januari 2021 en dat er geen (gedeeltelijke) tegemoetkoming is vanuit de ziekteverzekering. Er is geen tegemoetkoming voor supplementen die gevraagd worden bovenop een tandprothese waarvoor een Riziv-tegemoetkoming mogelijk is.
  Implantaten die geplaatst worden voor het fixeren van een uitneembare tandprothese zijn uitgesloten, dit geldt ook voor een verankering, een abutment, een attachment bij een uitneembare prothese.
  Hieronder vind je voor de meest voorkomende prestaties of ze al dan niet in aanmerking komen voor de CM-tegemoetkoming (overzicht niet exhaustief en op basis van het Riziv-harmonisatiedocument). Twijfel je of de prestatie al dan in aanmerking komt voor het CM-voordeel? Contacteer ons dan op tandarts@cm.be.
  Tandprothesen
  Uitneembare prothesenCM-tegemoetkoming van toepassing?
  KunstharsprotheseJa
  FrameprotheseJa, indien er voor de aflevering van de tandprothese op zich geen terugbetaling is vanuit de ziekteverzekering
  OverkappingsprotheseJa
  Verankering/abutment/attachmentNee
  HerstellingNee
  Vervanging van de basisNee
  BijplaatsingJa
  Vaste prothesen
  Kroon/StiftkroonJa, indien het gaat om een volledige kroon
  BrugJa
  Inlay/onlay/overlayNee
  AbutmentJa
  FacetNee
  Voorlopige kroonJa
  ImplantaatJa, indien gevolgd door een vaste prothetische voorziening

  Als er geen tanden vervangen worden, is er geen tegemoetkoming vanuit het CM-tandvoordeel. Maar eventueel wel vanuit het CM-MediKo Plan, bijvoorbeeld:

  • er wordt enkel materiaal geplaatst om bestaande of uitneembare tandprothesen beter vast te hechten (bv. abutments en verankeringen);
  • voor andere medische ingrepen (bv. op het tandvlees). 
 • Waarom is er voor tandprothesen geen tegemoetkoming als er al een terugbetaling door de ziekteverzekering is? 
  Omdat er al een gedeeltelijke terugbetaling is door de ziekteverzekering kozen we ervoor om geen extra tegemoetkoming in te voeren, ook niet voor de niet-terugbetaalbare supplementen die bovenop deze tandprothese gevraagd worden (bv. frame, steeg - zie verder).  Met CM-MediKo Plan komen de resterende kosten na terugbetaling door de  ziekteverzekering wel in aanmerking binnen de waarborg tandprothesen en -implantaten en dit tot maximaal 500 euro extra per jaar.
 • Kan een CM-lid meerdere tegemoetkomingen krijgen in de periode van twee kalenderjaren? 
  Ja. Het maximum van 1.050 euro houden wij bij voor het CM-lid. Als het bij zijn aanvraag niet het maximum heeft bereikt, kan dit bij een volgende behandeling opgenomen worden tot de volledige tegemoetkoming van 1.050 euro is uitgekeerd. Zie volgende vraag voor meer info. 
 • Hoe berekent CM de uitbetaling voor tandprothesen? 
  Het CM-lid krijgt 60% (of 75% bij verhoogde tegemoetkoming) van de kosten voor aankoop en plaatsing met een maximum van 1.050 euro. Deze tegemoetkoming wordt bekeken over twee kalenderjaren. Er wordt dus steeds rekening gehouden met de tegemoetkoming uit het voorgaande jaar (en eventuele tegemoetkomingen van het volgende jaar als die er al zijn).
  Voorbeeld: we gaan er vanuit dat er geen kosten werden uitbetaald in 2020. Als dit wel zo is, worden deze ook in rekening gebracht (zie de volgende vraag).
 • 2021
  • Kosten voor aankoop en plaatsing tandprothese* = 1.000 euro 
  • Tegemoetkoming CM = 600 euro (= 60 % van de kosten) 
 • 2022
  • Kosten voor aankoop en plaatsing tandprothese* = 1.200 euro 
  • De tegemoetkoming wordt beperkt tot 450 euro omdat al 600 euro betaald werd in 2021 (= 1.050 euro - 600 euro) 
 • 2023
  • Kosten voor aankoop en plaatsing tandprothese* = 1.500 euro 
  • De tegemoetkoming wordt beperkt tot 600 euro omdat al 450 euro betaald werd in 2022 (= 1.050 euro - 450 euro) 

De tegemoetkoming over twee jaar kan nooit meer zijn dan 1.050 euro. Er zijn nog steeds meerdere betalingen mogelijk binnen één termijn van twee jaar tot het maximum bereikt is. Dit voorbeeld is louter illustratief. Voor een extra tegemoetkoming voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kunnen leden zich bijkomend verzekeren via het CM-MediKo Plan
*Vaste en uitneembare tandprothesen zonder Riziv-tegemoetkoming komen in aanmerking - zie bovenstaande info.

 • Heeft men recht op het nieuwe voordeel tandprothesen als men in 2020 al het toenmalige maximumbedrag van 180 euro heeft ontvangen?
  Ja. We houden wel rekening met het bedrag om de maximale tegemoetkoming voor 2021 te berekenen. Als het CM-lid dus het maximumbedrag van 2020 bereikt had, kan hij voor prestaties in 2021 opnieuw een tegemoetkoming krijgen omdat het plafond gestegen is naar 1.050 euro. Maar er dient wel rekening te worden gehouden met de betaalde prestaties in 2020 door de termijn van twee kalenderjaar. We moeten dus het maximumbedrag vanaf 2021 (1.050 euro per twee kalenderjaren) verminderen met de reeds betaalde tegemoetkoming in 2020. 
 • Komen supplementen bovenop een tandprothese met Riziv-terugbetaling in aanmerking zoals een skeletprothese of frameprothese?
  Nee, omdat er voor de aflevering van de tandprothese op zich een terugbetaling is vanuit de ziekteverzekering. Dan geldt het cumulverbod met de ziekteverzekering en is er dus geen tegemoetkoming vanuit het CM-voordeel. Via het CM-MediKo Plan kan een CM-lid zich wel nog bijkomend verzekeren tegen extra supplementen voor tandprothesen met tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering. 
 • Wat is de meerwaarde van CM-MediKo Plan voor tandprothesen? 
  Het CM-voordeel geeft een tegemoetkoming van 60% (of 75% indien verhoogde tegemoetkoming) van de kosten voor aankoop en plaatsing van tandprothesen en -implantaten, tot 1.050 euro per twee kalenderjaren. CM-MediKo Plan doet daar nog een stuk bovenop. Want de resterende kosten komen in aanmerking binnen de waarborg tandprothesen en -implantaten en dit tot maximaal 500 euro extra per jaar. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg ... Verder biedt deze verzekering een bescherming aan voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.

Ga ook naar