HomeProfessioneelZorgverlenersTandartsenDerdebetalersregelingFacturatie

Elektronische facturatie (eFact): de eenvoudigste manier

Als je softwarepakket dit toelaat, staat de elektronische facturatie sinds 2017 ter beschikking voor alle prestaties waarvoor de derdebetalersregeling mogelijk is. 

Als je elektronische facturatie aanvaard wordt, ontvang je eerst een afrekenbestand en daarna de betaling. Deze wordt maximaal vijftien dagen na ontvangst van je zending uitgevoerd. Volgende factoren spelen hierbij ook nog een rol: prioriteitsregels (ontvangstdatum zendingen, wettelijke betalingstermijnen) en de terbeschikkingstelling van fondsen door het Riziv. 

Voordelen

  • De elektronische facturatie is eenvoudiger en verloopt sneller dan de papieren procedure
  • De betalingstermijn bedraagt maximaal vijftien dagen in plaats van dertig dagen. 
  • De behandeling van je facturatie verloopt zonder verzending van papieren (bv. overzichtsfactuur, getuigschriften, bewijsstukken). 
  • Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming gebeurt de rechtvaardiging van de toepassing van de derdebetalersregeling via je software.

Veelgestelde vragen over de derdebetalersregeling

Ga ook naar