HomeProfessioneelZorgverlenersTandartsenDerdebetalersregeling

Hoe kun je nagaan of je patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling?

Er zijn twee manieren om te weten of je patiënt recht heeft op derdebetalersregeling: elektronisch of op papier.

Je gebruikt het best de elektronische methode omdat ze steeds toegang geeft tot de meest recente informatie van je patiënt.

Elektronisch nazicht

  • De eenvoudigste manier om te weten of je patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling, is om online zijn verzekerbaarheid te controleren via een erkend softwarepakket of MyCareNet. Dit kan het snelst door de eID van je patiënt in te lezen. Je kan ook zijn rijksregisternummer manueel invoeren. Dit nummer vind je op de eID, of voor kinderen jonger dan 12 jaar op de KidsID of de isi+-kaart. Het bericht dat je van MyCareNet ontvangt, vermeldt of de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk is. Het houdt evenwel geen betalingsverbintenis in.
  • Sinds maart 2017 kun je ook via de elektronische consultatie tarieven (eTar) nagaan of de derdebetalersregeling al dan niet mogelijk is. Hierbij krijg je wel een betalingsverbintenis als je nadien elektronisch factureert. 

Nazicht op papier

  • Via de ziekenfondsklever kan je nagaan of je patiënt de verhoogde tegemoetkoming heeft. In dit geval eindigt de code gerechtigde op '1': xx1/xx1. Controleer ook steeds de identiteit van de patiënt en hou er rekening mee dat de informatie op de klever verouderd kan zijn. 
  • Als het statuut niet op basis van de klever kan worden bepaald, moet je aan je patiënt een bewijsstuk van het ziekenfonds vragen. Bij twijfel kan je het ziekenfonds van de patiënt telefonisch contacteren. 

Ga ook naar