HomeProfessioneelZorgverlenersTandartsenMondzorgtraject

Wat met de derdebetalersregeling?

  • Heb je het afgelopen jaar terugbetaalde tandzorg uitgevoerd bij je patiënt en ben je zeker dat het mondzorgtraject gevolgd is? Dan mag je factureren volgens de bedragen van het mondzorgtraject
  • Weet je niet of er in het afgelopen jaar terugbetaalbare tandzorg werd uitgevoerd? Reken dan de tarieven aan alsof het mondzorgtraject niet gevolgd werd. Als uit onze gegevens blijkt dat het mondzorgtraject toch werd gevolgd, betalen wij het aanvullende bedrag aan betrokkene. 

Sinds maart 2017 kan je de tarieven raadplegen via MyCareNet. De weergave houdt automatisch rekening met het feit of er al dan niet een mondzorgtraject gevolgd werd (op basis van de gegevens die in ons bezit zijn).

Ga ook naar