HomeProfessioneelZorgverlenersTandartsenMondzorgtraject

Hoeveel bedraagt het persoonlijk aandeel?

Patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming

Het remgeld mag worden afgerond tot x,00 euro of x,50 euro. 

Zonder mondzorgtraject in het voorgaande jaar stijgt het persoonlijk aandeel: 

  • verdubbeling (of ongeveer) voor conserverende zorg, extracties, behandelingen op tandprothesen en urgentiesupplementen;
  • 1,50 maal meer voor radiografieën, adhesieve technieken/cofferdam en wondhechting;
  • 40,50 euro meer voor de plaatsing van prothesen en orale implantaten. 

Patiënten met verhoogde tegemoetkoming

Zonder mondzorgtraject in het voorafgaande jaar verhoogden de persoonlijke aandelen sinds 1 januari 2017 met 1 euro

Bij de plaatsing van tandprotheses, orale implantaten en urgentiesupplementen bij dringende tandzorg bedraagt deze verhoging 2 euro.

Sinds 1 januari 2017 worden de persoonlijke aandelen voor personen met verhoogde tegemoetkoming ook afgerond, net zoals dit al sinds 1 juli 2016 het geval is voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming.

Voorbeelden

Verstrekking
Mondzorgtraject gevolgd
in 2019
Geen mondzorgtraject
in 2019
304312Zonder VT*91,50 - 12,50 = 79,00 €91,50 - 25 = 66,50 €
Met VT*91,50 - 0 = 91,50 €91,50 - 1 = 90,50 €
303590Zonder VT*12,50 - 3 = 9,50 €12,50 - 4,50 = 8,00 €
Met VT*
12,50 - 0 = 12,50 €12,50 - 0 = 12,50 €
301011Zonder VT*22,50 - 5,50 = 17,00 €22,50 - 5,50 = 17,00 €
Met VT* 
22,50 - 0 = 22,50 €22,50 - 0 = 22,50 €
306913Zonder VT*617,50 - 145,50 = 472,00 €617,50 - 186 = 431,50 €
Met VT*
617,50 - 25 = 592,50 €617,50 - 27 = 590,50 €

*VT: verhoogde tegemoetkoming

Ga ook naar