Het statuut chronische aandoening wordt - met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 - toegekend in drie situaties.

  • Voor een periode van twee jaar
    • aan personen die acht opeenvolgende kwartalen (twee volledige kalenderjaren) elk kwartaal minstens 300 euro medische kosten hebben (ereloonsupplementen niet meegerekend). 
    • aan personen die het zorgforfait ontvangen (ook forfait chronisch zieke genoemd), vanaf 1 januari van het jaar volgend op de toekenning van het zorgforfait. 
  • Voor een periode van vijf jaar
    • aan personen die acht opeenvolgende kwartalen (twee volledige kalenderjaren) elk kwartaal minstens 300 euro medische kosten hebben (ereloonsupplementen niet meegerekend) en lijden aan een zeldzame of weesziekte. 

Wegens Covid-19 wordt het jaar 2020 geneutraliseerd voor de voorwaarde van hoge ziektekosten.

Kennisgeving zeldzame of weesziekte

Dat iemand een zeldzame of weesziekte heeft, wordt bewezen met het attest zeldzame ziekte dat betrokkene aan het ziekenfonds bezorgt. Dit attest kan enkel worden ingevuld door een geneesheer-specialist. Naast de identificatiegegevens moet het attest de volledige naam van de aandoening vermelden zoals opgenomen in Orphanet.

Ga ook naar