Het statuut chronische aandoening geeft recht op onderstaande voordelen

  • Vermindering met 100 euro van het plafond voor de maximumfactuur (MAF) indien de chronisch zieke geen vermindering geniet via een andere regelgeving.
  • Toepassing van de derdebetalersregeling indien de arts of tandarts ermee akkoord gaat. Om te bewijzen dat hij het statuut chronische aandoening heeft, ontving de patiënt een brief van het ziekenfonds. Dit document hoef je niet bij te houden noch bij de facturatie te voegen.

Ga ook naar