Bij een diagnose van chronische nierinsufficiëntie moet de patiënt onmiddellijk aangemoedigd worden om zich in te schrijven in het zorgtraject voor nierinsufficiëntie.

De arts moet: 

  • de patiënt informeren over de:
    • dialysevormen die in zijn situatie mogelijk zijn; 
    • mogelijkheid van conservatieve/palliatieve behandeling;
    • mogelijkheid van transplantatie;
  • in overleg met de patiënt beslissen wat de meest aangewezen keuze is, rekening houdend met zowel medische als socio-economische indicaties en contra-indicaties.

Patiënten die in aanmerking komen voor transplantatie, worden ingeschreven op de lijst voor transplantatie bij het erkende toewijzingsorganisme van organen van menselijke oorsprong (KB 27-01-2012).