Forfaits voor de ziekenhuizen

CodeOmschrijvingBedrag
Bedragen geldig vanaf 1 januari 2020
767594Hemodialyse in ziekenhuis ambulant246,55*
767616Hemodialyse in ziekenhuis ambulant 's nachts246,55
767631Hemodialyse kind in ziekenhuis ambulant424,16
767686Hemodialyse kind in ander ziekenhuis dan waar opgenomen 424,16
767723Hemodialyse kind in ziekenhuis van opname 
212,08
767664Hemodialyse in ander ziekenhuis dan waar opgenomen 246,55
767701Hemodialyse in ziekenhuis van opname 123,27
767734Hemodialyse thuis183,03
767756Autodialyse thuis206,77
767782Autodialyse in eigen ziekenhuis123,27
767804Autodialyse in ander ziekenhuis206,77
767815 - 767826Peritoneale dialyse thuis102,25
767830 - 767841Peritoneale dialyse kind thuis102,25
767955 - 767966Self-Care hemodialyse183,03

*Voor het ziekenhuis 71001525 geldt een aangepast tarief van 223,72 euro vanaf 1 januari 2020.

Er zijn geen kosten voor de patiënt, tenzij bij beschadiging van het materiaal door nalatigheid van de patiënt.

Honoraria voor de artsen

CodeOmschrijvingBedrag
Bedragen geldig vanaf 1 januari 2020
470293 - 470304Hemodialyse in het ziekenhuis143,96*
470330 - 470341Autodialyse111,15
470352Thuisdialyse111,15
470315 - 470326Dialyse ’s nachts in het ziekenhuis111,15
470875Peritoneale dialyse
47,63
470890 - 470901Kind: hemodialyse in het ziekenhuis343,66
470912Kind: peritoneale dialyse47,63
470934 - 470945Self-Care hemodialyse111,15

*Voor het ziekenhuis 71001525 geldt een aangepast tarief van 130,64 euro vanaf 1 januari 2020.  

Er zijn geen kosten voor de patiënt. 

De patiënt ontvangt een forfaitaire tegemoetkoming voor de kosten om de dialyse thuis uit te voeren, meer bepaald voor het meerverbruik voor water en elektriciteit, en het gebruik van de telefoon. De tegemoetkoming bedraagt 6,49 euro per hemodialyse of 0,59 euro per dag peritoneale dialyse. Ze wordt geregeld via de patiëntenfactuur (in negatief in de kolom supplementen).

Combinatie honoraria-forfaits

Welk honorarium mag worden gecombineerd met welk forfait?

HonorariumcodeForfaitcode
AmbulantHospitalisatieAmbulantHospitalisatie
470293767594
470304767701 - 767664
470315767616
470326767701 - 767664
470352767734
470330767756
470341767782 - 767804
470875767815
Gedekt door honorarium voor toezicht
in het ziekenhuis*
767826
470890767631
470901767723 - 767686
470912767830
Gedekt door honorarium voor toezicht
in het ziekenhuis*
767841

*Bij peritoneale dialyse thuis tijdens een periode van hospitalisatie (forfaitcodes 767826 en 767841) is het honorarium voor de arts gedekt door het honorarium voor toezicht in het ziekenhuis.