Bijkomende uitkeringen

Bijkomende uitkeringen


Bovenop de ziekte-uitkering bestaan er nog andere uitkeringen zoals de inhaalpremie en de uitkering 'Hulp van derden'.

Bovenop de ziekte- en invaliditeits-uitkering bestaan er nog andere uitkeringen. Wie om gezondheidsredenen aangewezen is op andermans hulp, maakt bijvoorbeeld aanspraak op een aanvullende uitkering 'Hulp van derden'. 

Los van de ziekteverzekering kunnen slachtoffers van een beroepsziekte aankloppen bij het Fonds voor de beroepsziekten. 

Ga ook naar


Download


A problem occurred while rendering this section