HomeSint MichielsbondWitamy w funduszu CM

Fundusz zdrowia CM – jesteśmy do dyspozycji jeśli nas potrzebujecie

W czasie trwającej w Belgii kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa CM podjęło stosowne środki aby ułatwić swoim klientom możliwie jak najłatwiejsze korzystanie z usług funduszu zdrowia. Oto zagadnienia, które szczególnie mogą się wam przydać.

Niezdolność do pracy

Jeśli nastąpiło zarażenie koronawirusem lub istnieje podejrzenie infekcji, a lekarz wystawił w związku z tym zaświadczenie lekarskie każdy ubezpieczony ma prawo do gwarantowanych wynagrodzeń, a następnie do zasiłku chorobowego z kasy funduszu zdrowia.

Zaświadczenie o niezdolności do pracy może zostać przesłane do funduszu pocztą elektroniczną przez osobę chorą lub lekarza. Wiadomość e-mail musi zawierać skan lub zdjęcie certyfikatu jako załącznika, na którym informacje są wyraźnie widoczne. Nie wystarczy zatem umieścić informacji tylko w tekście wiadomości e-mail. Wysyłanie papierowego certyfikatu przez BPost jest oczywiście nadal możliwe. 

Dokumenty związane z klakulacją świadczeń chorobowych można również otrzymać i odesłać pocztą elektroniczną lub za pomocą aplikacji Doccle. Dokumenty te można również wypełnić zdalnie korzystając z aplikacji CM

Konsultacje z lekarzem CM w związku z orzeczeniem lub przedłużeniem niezdolności do pracy odbywają się w wyznaczonych wcześniej terminach wyłącznie telefonicznie. 

Kwarantanna

W przypadku prewencyjnej kwarantanny, bez stwierdzonej przez lekarza Covid-19 nie można zostać uznanym za niezdolnego do pracy. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Świadectwa o prewencyjnej kwarantannie, nie uprawniają do zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie podróżne

Pomoc w zakresie ubezpieczenia podróżnego CM nie obowiązuje w krajach lub regionach, które otrzymały negatywne rekomendacje Federalnej Służby Publicznej Spraw Zagranicznych.

Osoby przewlekle chore, które nie mogą wrócić do Belgii zgodnie z planem z powodu regulacji związanych z pandemią koronawirusa, proszone są o kontakt z centrum ratunkowym Mutas, w następujących sytuacjach:

  • zalecanej kontynuacji dializy lub tlenoterapii;
  • zaplanowanego przed wyjazdem z Belgii zabiegu medycznego lub chemioterapii;
  • zapotrzebowania na leki, które nie są dostępne za granicą.

Należy powiadomić Mutas także w przypadku hospitalizacji. Trzeba to zrobić najlepiej w ciągu 48 od przyjęcia do szpitala. 

Jeśli musisz pozostać za granicą przez okres dłuższy niż trzy miesiące z powodu regulacji związanych z koronawirusem, możesz nadal liczyć na ubezpieczenie CM. 

Biura  CM są zamknięte, nie oznacza to jednak że nie pracujemy. Nasz fundusz zdrowia w miarę możliwości na bieżąco zajmuje się wszelkiego rodzaju sprawami dotyczącymi klientów. Wypłacamy zasiłki, zwracamy koszty za leczenie, zajmujemy się niezbędną administracją, odpowiadamy na pytania. 

Polski konsultant CM w Brukseli

  • E-mail: polska.smb@cm.be
  • Telefon: +32 473 52 05 55
  • Lakensestraat 156, 1000 Bruksela