HomeWat te doen bij?GrensarbeidWonen in BelgiëWerken in NederlandWerken in Nederland

Collectiviteit CM-CZ: veelgestelde vragen

Over CM en CZ

 • Waarom werkt CM samen met CZ?
  CM en CZ beschikken beiden over ruime ervaring en deskundigheid over grensarbeiders. Logisch dus dat CM en CZ al enkele jaren succesvol samenwerken en over de grenzen heen specifieke producten en diensten aanbieden ten voordele van grensarbeiders. De grensarbeidercollectiviteit CM-CZ is daar een concreet voorbeeld van.
 • Heeft CM ook een soortgelijke collectiviteit met andere Nederlandse zorgverzekeraars?
  Neen. CM en CZ werken al verschillende jaren samen. CM heeft ervoor gekozen om dit product te realiseren met CZ als bevoorrechte partner.
 • Waar kan ik terecht met vragen?
  Met vragen over CM kun je terecht in een CM-kantoor. Of je mailt ze via het contactformulier.
  Met vragen over CZ kun je terecht op het nummer 0031 46 4 595 586. Of je mailt ze naar buitenland.declaraties.st@cz.nl.

Aansluiten bij de collectiviteit

 • Ik ben grensarbeider, woon in België en ik heb personen ten laste die verplicht zijn aangesloten bij het Nederlandse stelsel. Waarom kunnen zij niet aansluiten bij de collectiviteit en mee genieten van de korting?
  Over het algemeen gaat het hier over de echtgeno(o)t(e) en kinderen zonder eigen inkomen. Als zij in België als persoon ten laste van de grensarbeider worden gezien, hebben zij recht op het Belgische ziekteverzekeringspakket. Zij moeten echter ook in Nederland een premie betalen aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK is geen zorgverzekeraar, maar een uitvoerend orgaan en er kan bijgevolg geen collectiviteit mee worden afgesloten.
  Op de premie van de gezinsleden wordt wel een woonlandfactor toegepast waardoor de gezinsleden een lagere premie betalen. Deze factor voor 2022 en voor België is gelijk aan 0,7369. De standaardpremie moet vermenigvuldigd worden met deze factor om de effectieve premie te berekenen.
 • Ik ben een gepensioneerde grensarbeider, kan ik aansluiten bij de collectiviteit?
  Neen. Je bent verplicht om de premie te betalen aan het CAK zoals voorzien in het Nederlandse zorgstelsel. Het CAK is een uitvoerend orgaan en geen zorgverzekeraar en er kan bijgevolg geen collectiviteit mee worden afgesloten. Voor de terugbetaling van je zorgen moet je een beroep doen op een Belgisch ziekenfonds. Je betaalt niet de volledige premie aan het CAK, omdat Nederland een woonlandfactor toepast. Deze factor voor 2022 en voor België is gelijk aan 0,7369.
 • Ik ben al collectief verzekerd bij mijn werkgever. Kan ik overstappen naar de collectiviteit CM-CZ?
  Er zijn twee mogelijkheden: ofwel ben je collectief verzekerd bij CZ, ofwel ben je collectief verzekerd bij een andere Nederlandse zorgverzekeraar.
  In het eerste geval is het niet de bedoeling dat je overstapt naar de collectiviteit CM-CZ. Je hebt daar geen extra voordeel bij. Je bent immers al collectief verzekerd bij CZ.
  In het tweede geval kun je op het einde van het jaar de overstap naar de collectiviteit CM-CZ maken. Let wel, je kunt in Nederland slechts eenmaal per jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De overstap moet gebeuren vóór 1 december en gaat in vanaf 1 januari. Je neemt hiervoor best rechtstreeks contact op met CZ.
 • Ik ben lid van CM, maar niet van CZ. Kan ik aansluiten bij de collectiviteit?
  In Nederland kan men slechts één keer per jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Hierdoor kun je pas bij de collectiviteit aansluiten vanaf 1 januari van volgend jaar.
  Let op: je moet de overstap naar CZ maken vóór 1 december. Je neemt best rechtstreeks contact op met CZ. CZ zorgt voor ontslagservice.
 • Ik ben lid van CZ, maar niet van CM. Kan ik aansluiten bij de collectiviteit?
  Dat kan, zodra je CM-lid geworden bent. Je kunt van je huidig ziekenfonds naar CM muteren op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Hiertoe moet je minstens een maand voordien de CM-aansluitingsdocumenten ondertekenen.
 • Ik ben grensarbeider en ik woon in België. Heb ik enig voordeel bij een aansluiting bij CM?
  Aangezien je grensarbeider bent, heb je recht op de terugbetaling van medische kosten gemaakt in je ‘woonland’. Als je aansluit bij een ziekenfonds in België kan je al je Belgische getuigschriften in België indienen. De terugbetaling zal dan overeenkomstig de Belgische ziekteverzekering gebeuren. Voor je aansluiting bij CM dien je enkel het CM-lidgeld te betalen. Dit lidgeld is verplicht en geeft je, bovenop de wettelijke ziekteverzekering, recht op het uitgebreide pakket CM-diensten en voordelen.

Beëindigen van de aansluiting

 • Kan ik uit de collectiviteit stappen wanneer ik wil?
  Jazeker. Als je niet langer wenst te genieten van de korting van 2,5 procent kun je altijd uit de collectiviteit stappen. Je neemt hiervoor best rechtstreeks contact op met CZ.
 • Wat gebeurt er als ik niet tijdig betaal?
  Stipt de verschuldigde premies betalen is een voorwaarde om bij de collectiviteit aangesloten te kunnen blijven. Als de maandelijkse betaling om de één of andere reden fout loopt, dan word je verwittigd. Bij niet-betaling zul je na een periode van twee maanden automatisch uit de collectiviteit worden geschrapt. Je aansluiting bij CZ loopt ondertussen gewoon door. Je betaalt voortaan je premie rechtsreeks aan CZ en dit zonder de korting.

Korting

 • Ik ben aangesloten bij de collectiviteit. Kan ik dan ook korting krijgen op mijn aanvullende Nederlandse verzekering?
  Neen. De korting van 2,5 procent wordt enkel toegepast op het bedrag van de premie voor je basispolis. De premie voor eventuele aanvullende pakketten komt niet in aanmerking voor de korting via een collectiviteit.
 • Als ik aansluit bij de collectiviteit, krijg ik dan ook korting op mijn CM-lidgeld of mijn premie bij het CM-Hospitaalplan?
  Neen, de korting geldt enkel op de premie voor je basispolis die je maandelijks aan CZ moet betalen. De Belgische ziekenfondswet laat trouwens niet toe dat er kortingen op de ziekenfondsbijdragen worden toegekend.

Mijn verzekeringspakket bij CZ

 • Kan ik als lid van de collectiviteit nog zelf bepalen welk eigen risico ik neem?
  Ja, je hebt zelf de keuze om je individuele polis met of zonder een eigen risico te nemen. Naargelang je keuze zal je premie dan ook iets hoger of lager zijn. De korting van 2,5 procent wordt toegepast op je basispolis, ongeacht je keuze.
  Let op: je kunt je polis slechts eenmaal per jaar wijzigen.
 • Bij CZ beschik ik enkel over een basispolis zonder aanvullende pakketten. Kan ik er enkele aanvullende pakketten van CZ bijnemen?
  Je kunt je polis slechts eenmaal per jaar wijzigen. Als je in de loop van het jaar in de collectiviteit stapt, zul je tot het einde van dat jaar enkel verzekerd zijn met de basispolis van CZ.
  Vanaf 1 januari van het volgende jaar kun je wijzigingen aanbrengen. Je moet hiervoor contact opnemen met CZ.
 • Ik ben verzekerd bij CZ en heb verschillende aanvullende pakketten. Kan ik deze laten aanpassen?
  Je kunt je polis slechts eenmaal per jaar wijzigen. Als je in de loop van het jaar aansluit bij de collectiviteit, dan wordt je bestaand verzekeringspakket bij CZ ongewijzigd overgenomen. Vanaf 1 januari van het volgende jaar kun je wijzigingen aanbrengen. Je moet hiervoor contact opnemen met CZ.

Betalen en dienstverlening

 • Als ik aangesloten ben bij de collectiviteit, kan ik dan al mijn facturen, ook de Nederlandse, indienen bij CM?
  Neen. Zorgkosten gemaakt in Nederland moet je voor terugbetaling rechtstreeks naar CZ sturen. Voor je Belgische zorgkosten kun je bij CM terecht. Het eventuele remgeld dat je zelf dient te betalen, kun je nadien terugvorderen bij CZ al naargelang de grootte van je eigen risico.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen