HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalJe had een ongevalAfhandeling schadevergoeding

Waarvoor kan je bij CM terecht?

In afwachting van een definitieve en volledige vergoeding door de vergoedingsplichtige, staat het ziekenfonds in voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van de medische kosten en een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

Aangezien de vergoedingsplichtige verplicht is alle gevolgen van het ongeval te vergoeden, dient hij ook de tegemoetkomingen van het ziekenfonds terug te betalen voor de kosten veroorzaakt door het ongeval.

Het is belangrijk dat je je voor de ondertekening van een definitieve regeling goed informeert bij je advocaat, rechtsbijstandverzekeraar of eventueel je regionaal CM-ziekenfonds. Dit om te vermijden dat je onvoldoende wordt vergoed voor de gevolgen van het ongeval of dat je achteraf zelf nog kosten moet dragen.

Omdat je voor dezelfde schade geen dubbele vergoeding mag ontvangen, zal het ziekenfonds zijn tegemoetkomingen aanpassen naargelang het bedrag dat je hebt ontvangen.

Voorbeeld
Indien de medische expertise oordeelt dat je - ook in de toekomst - recht hebt op drie kinebeurten per week, zal de tegenpartij je deze volledig moeten vergoeden. Voor deze kinebeurten zal je dan geen tegemoetkoming ontvangen van het ziekenfonds.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen