HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalJe had een ongevalAfhandeling schadevergoeding

Welke schade moet worden vergoed?

Enkel de schade die veroorzaakt is door het ongeval moet worden vergoed. 

Word je tijdens een ongeval bijvoorbeeld gewond aan je linkerbeen, dan moet de vergoedingsplichtinge enkel de kosten voor verzorging aan je linkerbeen vergoeden.

Medische evaluatie

Om vast te stellen welke schade het gevolg is van het ongeval, zal meestal een medische expertise plaatsvinden. 

De aangestelde arts zal: 

  • vaststellen vanaf wanneer je letsels in die mate gestabiliseerd zijn dat geen verbetering of verslechtering meer te verwachten is; 
  • vaststellen welke reeds geleden schade het gevolg is van het ongeval; 
  • beschrijven welke schade zich in de toekomst nog zal of zou kunnen voordoen ten gevolge van het ongeval. 

Voorbeeld
Elk jaar moet ter controle een scan laten doen van je linkerbeen. Deze jaarlijkse kosten dienen gedragen te worden door de vergoedingsplichtige. Of de expert bepaalt dat er mogelijks vroegtijdige artrose kan optreden ten gevolge van het ongeval. Als dit zich voordoet, moet de vergoedingsplichtige ook deze kosten dragen.

Definitieve regeling

Eenmaal de schade werd beschreven, zal de vergoedingsplichtige trachten om alle gevolgen van het ongeval volledig en definitief te vergoeden. Dit kan door middel van een dading of minnelijke regeling. Of ten gevolge van een gerechtelijke beslissing indien een minnelijke regeling niet mogelijk is.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen