HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalJe had een ongevalSoorten ongevallen

Verkeersongeval met verwondingen

Je bestuurde geen gemotoriseerd voertuig

 • Volgens de wet ben je onder meer als voetganger, fietser of passagier een zwakke weggebruiker indien je betrokken bent bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig (auto, bus, trein, tram, ...). Raak je gewond, moet de verzekeraar van het gemotoriseerd voertuig de lichamelijke schade vergoeden, ook al was de bestuurder ervan niet in fout.
 • Is bij het ongeval geen gemotoriseerd voertuig betrokken (bv. botsing tussen twee fietsers of tussen voetganger en fietser), moet diegene die in fout is (of zijn verzekeraar) de lichamelijke schade vergoeden.

Je bestuurde een gemotoriseerd voertuig

 • Bij een ongeval met een zwakke weggebruiker, moet je verzekeraar de medische kosten van de zwakke weggebruiker vergoeden, ook al was je niet in fout.
 • Bij een ongeval met een ander gemotoriseerd voertuig, moet de verzekeraar van de persoon die in fout is de schade vergoeden.

Wat te doen?

 • Verwittig ter plaatse de politie of doe er zo snel mogelijk aangifte. 
 • Vul het Europees aanrijdingsformulier in indien bij het ongeval een gemotoriseerd voertuig betrokken is.
 • Afhankelijk van de situatie moet het ongeval worden aangegeven aan de verzekeraar van het gemotoriseerd voertuig of van diegene die in fout is.
 • Geef het ongeval aan bij je regionaal CM-ziekenfonds. Lees meer  
 • Indien van toepassing: dien een aangifte van arbeidsongeschiktheid in als je niet kunt werken. Lees meer

Terugbetaling medische kosten en loonverlies

 • Dien je medische kosten in bij je ziekenfonds en vermeld steeds dat ze betrekking hebben op het ongeval. Het ziekenfonds komt voorlopig tegemoet in de medische kosten volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
 • Verwittig je ziekenfonds als er waarschijnlijk geen kosten meer zullen zijn in verband met het ongeval.
 • Informeer je ziekenfonds als de tegenpartij je wil vergoeden. Bezorg het een kopie van de dading of gerechtelijke beslissing waarmee de schadevergoeding wordt geregeld.
 • Bezorg de betrokken verzekeraar (zie hoger) een overzicht van wat je zelf betaalde. Je kunt dit overzicht aanvragen bij je ziekenfonds of zelf afdrukken via 'Mijn dossier'.

Download


CM-diensten en -voordelen