HomeWat te doen bij?Ziekte of ongevalTerugbetaling ziektekosten

Informatie op je rekeninguittreksel

Indien je doktersbriefjes of andere getuigschriften voor verstrekte hulp per post of via de CM-brievenbus aan het ziekenfonds bezorgt, verloopt de terugbetaling via overschrijving

Op je rekeninguittreksel vind je gedetailleerde informatie over de tegemoetkoming.

Duidelijk

Per getuigschrift vind je op je rekeninguittreksel: 

  • het aantal terugbetaalde prestaties; 
  • de specialisatie van de zorgverlener (huisarts, specialist, kinesist, ...); 
  • de datum van de verstrekking; 
  • het officiële tarief; 
  • het lidnummer van de patiënt; 
  • de referenties voor het ziekenfonds.

Wens je daarnaast nog een betalingsoverzicht te ontvangen (formulier M30), dan kun je dit via het contactformulier of in het CM-kantoor aanvragen.

Veilig

De terugbetaling van ziektekosten via je financiële rekening verloopt snel, veilig en eenvoudig. Je hoeft enkel je getuigschriften voor verstrekte hulp in de CM-brievenbus te deponeren of met de post op te sturen (vergeet niet te frankeren). Gebruik hiervoor steeds de daartoe voorziene omslagen van je ziekenfonds. 

Bij de behandeling van de gegevens respecteren CM en je financiële instelling de wet op de persoonlijke levenssfeer.

Ga ook naar