HomeZiekteGeneesmiddelen

Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel moet, zoals elk geneesmiddel, geregistreerd worden bij het ministerie van Volksgezondheid. Daarvoor moet het aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen: het moet hetzelfde werkzame bestanddeel bevatten als het origineel, dezelfde dosering (hoeveelheid werkzaam bestanddeel per geneesmiddel) en dezelfde vorm (bv. tabletten, capsules, siroop). 

Bovendien moet het generisch geneesmiddel van eenzelfde therapeutische kwaliteit zijn als het origineel.

Even goed, minder duur

Een bedrijf dat een nieuw geneesmiddel ontwikkelt, krijgt in het algemeen het alleenrecht om het product te verkopen gedurende 20 jaar na het ontdekken van de werkzame stof die tot het geneesmiddel leidde. In die periode kan de producent zijn investeringen voor dit referentiegeneesmiddel (= origineel product) recupereren.

Na die periode vervalt het alleenrecht en kunnen ook andere bedrijven hetzelfde geneesmiddel verkopen onder een nieuwe naam. Als ze aangetoond hebben dat hun gebruik hetzelfde effect oplevert en ze ruim goedkoper zijn dan het referentiegeneesmiddel, spreekt men van generische geneesmiddelen. De naam ervan is vaak gebaseerd op de wetenschappelijke naam van het actieve bestanddeel van het geneesmiddel.

Besparing voor de patiënt

Generische geneesmiddelen bestaan al geruime tijd op de Belgische markt. Het aandeel in de verkoop was lange tijd erg laag. De invoering van de referentieterugbetaling in 2001 leidde tot een beperkte stijging van de verkoop. De ziekteverzekering betaalt immers voor producten waarvoor een generisch alternatief beschikbaar is minder terug. Wat de ziekteverzekering minder betaalt, betaal je als patiënt meer. Zo kan het ook dat je voor geneesmiddelen die vroeger gratis waren toch een eigen bijdrage moet betalen.

Sommige producenten van referentiegeneesmiddelen reageerden door hun prijzen te laten dalen om de meerkost voor de patiënt te beperken. Het huidige prijsverschil tussen referentiegeneesmiddelen en generische producten is dus variabel.

Je hebt er alle belang bij om met je arts over generische geneesmiddelen te spreken. Zo vermijd je elk onnodig supplement.

Besparing voor de ziekteverzekering

Ook voor de ziekteverzekering betekenen generische geneesmiddelen een middel om te besparen. De terugbetaling van geneesmiddelen is immers afhankelijk van de publieksprijs. Hoe lager die is, hoe minder de ziekteverzekering moet terugbetalen. Op die manier komt er meer financiële ruimte vrij om echt nieuwe, helaas vaak dure maar soms levensnoodzakelijke geneesmiddelen terug te betalen.

Ga ook naar