HomeZiekteGeneesmiddelenJuist gebruik

Bijsluiter

Fabrikanten zijn wettelijk verplicht om schriftelijke informatie te geven over het geneesmiddel dat ze op de markt brengen. De bijsluiter geeft informatie over de werking, de nevenwerkingen en het juist gebruik van het geneesmiddel. 

Voor magistrale bereidingen die door de apotheker zelf worden gemaakt, geldt deze verplichting niet.

Rubrieken

De bijsluiter is onderverdeeld in vaste rubrieken. De volgorde kan verschillen.

 • Benaming
  Naam waaronder het geneesmiddel verkocht wordt.
 • Samenstelling
  Opsomming van de verschillende scheikundige producten waaruit het geneesmiddel bestaat. De eerste producten vormen het eigenlijke geneesmiddel. De volgende zorgen voor de stevigheid of dienen als vulmiddel, maar hebben geen geneeskrachtige werking.
 • Vorm en verpakking
  Vorm waaronder het geneesmiddel op de markt is (bv. tablet, bruistablet, inspuiting, zetpil, druppels, zalf) en hoeveel er in een verpakking zit.
 • Eigenschappen
  Beschrijving van wat het geneesmiddel in het lichaam doet.
 • Indicaties
  Ziekten of ongemakken die door het geneesmiddel kunnen worden bestreden. Omdat een product aangewezen kan zijn voor verschillende aandoeningen, betekent een ernstige ziekte in het rijtje van indicaties niet dat je daaraan lijdt.
 • Posologie of dosering
  Hoeveel van het geneesmiddel mag worden ingenomen worden, vaak afzonderlijk vermeld voor kinderen en volwassenen. Ook de duur van inname en de maximale dosis per dag worden beschreven. Volg steeds het voorschrift van de arts want deze kan beslissen om een aangepaste dosis voor te schrijven.
 • Toedieningswijze
  Belangrijke rubriek die weergeeft hoe het geneesmiddel juist moet worden gebruikt: bv. vóór, tijdens of na de maaltijd.
 • Contra-indicaties
  Omstandigheden waarin het gebruik van het geneesmiddel schadelijk kan zijn en daarom moet worden vermeden.
 • Nevenwerkingen of ongewenste effecten
  Alle mogelijke - meestal vervelende - gevolgen van het gebruik van het geneesmiddel. Dit betekent niet noodzakelijk dat je daadwerkelijk last zal hebben van deze problemen. Neem contact op met je huisarts als dit wel het geval is.
 • Bijzondere voorzorgen
  Te nemen voorzorgen bij een verhoogde kans op nevenwerkingen.
 • Zwangerschap en lactatie
  Meestal is het niet aan te raden geneesmiddelen in te nemen tijdens de zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding.
 • Interactie
  Beïnvloeding bij inname van meerdere geneesmiddelen tegelijk. De producten kunnen elkaar versterken of elkaars werking verminderen.
  Ook alcohol of bepaalde voeding kan de werking van een geneesmiddel beïnvloeden.
 • Besturen van voertuigen en gebruik van machines
  Waarschuwing voor een verminderde concentratie tijdens het gebruik van het geneesmiddel. Autorijden, machines en huishoudelijke toestellen gebruiken kan daardoor gevaarlijk zijn.
 • Overdosering
  Symptomen bij de inname van te grote hoeveelheden en hoe je de gevolgen voor de gezondheid kan beperken. Neem contact op met het Antigifcentrum (070 245 245) vooraleer zelf iets te ondernemen.
 • Houdbaarheid of stabiliteit
  Vervaldatum, meestal met verwijzing naar de verpakking.
 • Bewaring
  Aanwijzingen voor de bewaring (bv. op kamertemperatuur, op koele plaats of in de koelkast).
 • Adressen
  Naam en adres van de producent en de verdeler.

Ga ook naar