HomeZiekteGeneesmiddelenJuist gebruik

Vervaldatum

Op de verpakking van een geneesmiddel wordt aangegeven wanneer het werd gemaakt en tot hoelang het houdbaar is.

  • LOT geeft meestal de datum aan waarop het geneesmiddel werd gemaakt. Eerst wordt het jaartal, nadien de maand en tenslotte de dag aangegeven. De maand wordt weergegeven met een letter. A = januari, B = februari, … Soms staat er echter een andere aanduiding eigen aan de firma.

  • EXP geeft aan wanneer het geneesmiddel vervalt.

Voorbeeld
Dit staat op de verpakking:
LOT 07 C 20
Exp. 1/5/2012
Het geneesmiddel werd gemaakt op 20 maart 2007 en vervalt op 1 mei 2012.

Ga ook naar