HomeZiekteGeneesmiddelenVeelgebruikte medicatie

Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen die werken tegen infecties veroorzaakt door bacteriën. Ze doden bacteriën of remmen hun groei zodat het eigen afweersysteem de overblijvende bacteriën goed aankan.

Naargelang hun samenstelling en hun werkingsmechanisme worden antibiotica ingedeeld in groepen, zoals penicillinen, cefalosporinen en tetracyclinen. Meest voorgeschreven zijn de penicillinen

Sommige antibiotica zijn werkzaam tegen meerdere soorten bacteriën (breed-spectrumantibiotica). Andere helpen gericht tegen een of twee soorten bacteriën (smal-spectrumantibiotica).

Wanneer nodig?

In normale omstandigheden beschikt het lichaam over uitstekende natuurlijke afweermechanismen tegen infecties. De meest voorkomende infecties genezen dan ook spontaan, waarbij antibiotica weinig of zelfs geen invloed hebben op het ziekteverloop. Bij een infectie met een virus helpen antibiotica bijvoorbeeld niet en zijn ze dus zinloos. Ook bij gewone onschuldige infecties met bacteriën zijn ze vaak niet nodig. Deze infecties genezen meestal van zelf op een paar dagen tijd. 

De infecties waarbij antibiotica nodig zijn, veroorzaken vaak ernstige ziekteverschijnselen die langer aanhouden of terugkomen nadat het even beter leek te gaan. 

Alleen een arts kan vaststellen of een antibioticum nodig is en zo ja, welk antibioticum. 

Er dient zorgvuldig om te gaan met de keuze om antibiotica te gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat de bacteriën gevoelig blijven voor deze geneesmiddelen. Omdat antibiotica levensreddend kunnen zijn, is het heel belangrijk dat ze ook in de toekomst goed tegen bacteriële infecties blijven werken.

Word een Antibiotic Guardian

Door een overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica zijn bacteriën er niet langer gevoelig voor. Dit is een ernstige bedreiging voor de gezondheid. 

Antibiotica zijn levensreddende geneesmiddelen en een schaars goed. Het is ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze goed gebruikt worden en enkel als het moet. 

Word daarom een Antibiotic Guardian die goed omgaat met antibiotica.

Ga ook naar


Download